Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Hugo Stamm
POZOR ESOTERIKA

Hledání "nadsmyslové pravdy" a "tajného vědění" se v posledních letech stalo masovým jevem. Autor se kriticky zabývá m. j. poselstvími médií, astrálním cestováním, bilokací, transmutací "zákony univerza", "kosmickými energiemi" i "světelnou potravou" a dovozuje, že ani "pozitivní myšlení" není zcela neškodné. Nanejvýš osvícená a informativní kniha rozlišuje skutečnou mystiku klidu a pohroužení do vlastního nitra od "spirituality typu rychlého občerstvení".

George Ritzer
McDonaldizace SPOLEČNOSTI

Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života Studie významného publicisty, profesora univerzity v Marylandu, předsedy Americké sociologické asociace, který se přiznává čtenářům ke svému prvotnímu okouzlení expanzivní firmou Mc Donald's (v roce 1990 se výše obratu této firmy počítala v miliardách, zisk přesáhl 800 milionů dolarů), zároveň však varuje před touto podobou ztělesnění amerického snu o úspěchu…

Ivo T. Budil
OD PRVOTNÍHO JAZYKA K RASE

Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance Intelektuální revoluce, která nastala na přelomu 18. A 19. století v důsledku bližšího poznání starobylé indické kultury, sehrála pak významnou úlohu při vytváření moderní identity západní civilizace. Jako další produkt tohoto procesu se zrodila i vize jednotného árijského společenství, jejíž ohlasy vně akademického prostředí se v podobě extrémní rasistické ideologie staly posléze ničivou sociální silou. Kniha je určena historikům, antropologům, teologům i širší čtenářské obci.

Ljubov Běloševská a kolektiv
KRONIKA KULTURNÍHO, VĚDECKÉHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA RUSKÉ EMIGRACE V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE,
díl II. 1930-1939

Dílo, vzniklé na základě grantu přiděleného Grantovou agenturou ČR, vyšlo v ruštině.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V BŘEZNU 2003

V knihkupectví Academia
  1. Deyl, M., Hísek, K. - Naše květiny (kniha vyšla s podporou AV ČR)
  2. Volfová, J. - Českých dějin hrátky ošidné
  3. Kolektiv - Akademický slovník cizích slov
  4. Vodrážka, Z. - Biochemie
  5. Branald, A. - Převleky mého města

Ostatní nakladatelé

  1. Šafář, J. A kolektiv - Olomoucko. Chráněná území ČR VI., Artedit
  2. Legátová, K. - Želary, Paseka
  3. Hůlová, P. - Paměť mojí babičce, Torst
  4. Lutonský, B. - Lexikon genealoga, Lutonský
  5. Cílek, V. - Krajiny vnitřní a vnější, Dokořán

KNIHKUPCŮV TIP

Kolektiv, Tisíc rokov aškenázskej kultúry, Kalligram

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34,
Praha 1,

www.academia.cz