Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Knihy archeologům

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Poté co jsem loni v srpnu, těsně po povodních, vstoupila do prostor Archeologického ústavu AV ČR, mísil se tu obraz zkázy a mravenčí píle. Plný dvůr mokrých a poničených exponátů, které se obětaví lidé snažili zachránit. Pach mokrého zdiva a prach z usychajícího bahna.

Další návštěvu - opět zapříčiněnou povodní -, ale nesoucí se v optimistickém duchu - jsem podnikla o půl roku později: při příležitosti slavnostního předání velkorysého knižního daru z Francie. Táž cesta dvorem, tentokrát vyhlížejícím zcela "civilně", přízemím hlavní budovy s renovovanými, ale stále ještě prázdnými a vlhkou syrovostí čišícími místnostmi. Právě v nich stály nové a moderní regály plné pokladu čítajícího na 70 000 svazků. Knihovna ARÚ AV ČR byla největší a hojně navštěvovanou oborovou knihovnou v ČR i v zemích střední Evropy. "Poté, co tyto nové regály zalila kalná voda a ony se zkřivily a nafoukly, jsme se do nich museli dobývat sekerami. Srdce nám krvácelo a z očí tekly slzy, když jsme z našich vzácných knih strhávali vazby, abychom je dali k zamražení…, " vzpomíná Dr. Natálie Venclová. V současné době procházejí knihy, jež byly zmraženy (asi 15 % původního knihovního fondu), procesem sušení, a to díky pomoci Svazu muzejních konzervátorů při Struer Museum v Dánsku. Stanou se z nich skutečně archeologické exponáty. Knihy už se do přízemí nevrátí…

Okamžitě po povodni začali kolegové ze zahraničí organizovat sbírky knih. V jednotlivých zemích vznikla centra, kde se knižní dary shromažďují a postupně přivážejí do republiky. Ve Francii se tohoto úkolu zhostil Institut national d'histoire de l'art (Národní institut dějin umění) pod vedením předsedy vědecké rady Alaina Schnappa. Od října loňského roku shromáždil pět tisíc knih, které darovali odborníci ze všech větších univerzit a archeologických pracovišť a odborných nakladatelství po celé Francii. Organizací a koordinací se celou dobu zabývá archeolog Nathan Schlanger, on také získal finanční dotaci na převoz knih do České republiky. Partnerkou na české straně mu byla Mgr. Jana Maříková z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze byl vzácný důkaz mezinárodní pomoci dopraven do depozitářů Knihovny AV ČR v Jenštejně 28. února 2003. Všestrannou pomoc při organizaci, technickém a finančním zabezpečení a transferu knih poskytla Rada Evropy, Ministerstvo zahraničí Francouzské republiky, Ministerstvo mládeže, vzdělání a výzkumu Francouzské republiky, Ministerstvo kultury a komunikace Francouzské republiky, Francouzská akademie, UNESCO.

Slavnostní oficiální předání pětitisícového knižního daru od našich francouzských přátel se konalo 4. března 2003 v budově ARÚ AV ČR v Letenské ulici v Praze 1, jen pár metrů nad hranicí, kam až sahala povodňová hladina v loňském srpnu. Milou a srdečnou atmosféru zde vytvořili "domácí" - ředitel obdarovaného ústavu Luboš Jiráň, jeho zástupci Natalie Venclová a Martin Tomášek, vedoucí knihovny Eva Šoufková, informatička Alice Broncová, v roli tiskového mluvčího ARÚ debutoval Petr Drda - a jejich hosté místopředsedkyně AV ČR doc. Lydia Petráňová, člen Akademické rady AV ČR Dr. Petr Nejedlý, prof. Ivan Netuka, děkan MFF UK, který zde pronesl slova díků, protože i jeho povodní velmi zle postižená fakulta obdržela od Francouzů knižní dar. Dárce zastupovali kulturní rada Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze Jean-Luc Goester, atašé pro vědu a ředitel knihovny Alain Massuard, Dominique Le Mans, atašé pro vědu a technologii a Maxim Forest z CEFRESu. Slavnosti se zúčastnili zástupci Tiskového odboru AV ČR a novináři.

A protože nejen láska, ale i přátelství a poznání může procházet žaludkem, završila se slavnost chutí francouzských sýrů.

Marina Hužvárová