Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Evropský týden mozku

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

V předjarním období - letos to bylo od 10. do 16. března - se už tradičně v řadě zemí setkávají odborníci zkoumající činnost i choroby mozku, aby informovali zájemce o nejnovějších poznatcích a trendech ve svém výzkumu. Pořádání Týdne mozku koordinuje European Dana Alliance for the Brain (EDAB), na americkém kontinentě Dana Alliance for Brain Initiatives. v České republice se na organizaci Evropského týdne mozku podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR a Česká společnost pro neurovědy.

Zásluhou předních českých vědců tak měli nejen studenti, ale i široká veřejnost všech generací už popáté mimořádnou příležitost se seznámit se zajímavými tématy i osobnostmi. Cyklu přednášek nabídla své prostory na Národní třídě v Praze Akademie věd - a zájem předčil nejvyšší očekávání: Osm přednášek přilákalo téměř tisícovku posluchačů! Těch, kdo se chtěli dozvědět od doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., jak fungují denní a sezonní hodiny v živých organizmech, bylo tolik, že se nemohli do vyhrazených sálů vejít. Proto se doc. Illnerová rozhodla přednášku opakovat pro ty, kteří se už při sebelepší vůli dovnitř nedostali. Nemenší zájem vzbudilo poutavé povídání prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., nejen o nových poznatcích v diagnóze a léčbě schizofrenie. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., nazvala svou přednášku Buněčná terapie - naděje pro pacienty s onemocněním mozku a míchy a objasňovala mimo jiné, proč si odborníci tolik slibují od výzkumu a využití tzv. kmenových buněk a proč tyto nové postupy mohou v některých případech vyvolávat i etické otázky. Se zatajeným dechem sledovali posluchači výklad doc. MUDr. Karla Šonky, DrSc., o významu spánku a některých jeho poruchách. Výzkum lidského sluchu od vláskových buněk až k mozkové kůře si jako téma zvolil prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., a zejména mladí lidé v auditoriu se asi nestačili divit, co může s jejich sluchem natropit velmi hlučná hudba třeba na diskotéce. O léčbě mozkových onemocnění gama nožem a elektrostimulací přednášel MUDr. Dušan Urgošík, hluboký pohled na biologické základy drogové závislosti nabídl PhDr. Ladislav Csémy; doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., zase vysvětlil, jak se mozku přenášejí signály a co se může stát, když příslušný mechanismus selže.

Akademický bulletin bude od příštího čísla postupně uveřejňovat rozhovory s jednotlivými přednášejícími tak, aby i ti, kteří se nemohli Evropského týdne mozku zúčastnit, měli příležitost se seznámit s nejnovějšími výzkumy. Nové poznatky by samozřejmě nebylo možné získat bez nejmodernější techniky. na úvod si proto některé moderní postupy připomeňme.

Jana Olivová