Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Bylo a bude

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Filozofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK
Vás zvou na
11. ročník mezinárodní konference

Philosophy and Social Sciences,

která se koná 16. -20. května 2003 ve vile Lanna.

Konference se každoročně zúčastňuje více než padesát zahraničních hostů z přibližně dvaceti zemí.

Letošními tématy jsou:

  1. The Question of Europe
  2. Cosmopolis vs. Empire
  3. Religion and Politics
  4. The Nature of the Human

Konferenci organizují prof. Jean L. Cohen (Columbia University, New York), prof. Peter Dews (Essex University), prof. Alessandro Ferrara (Universita di Roma), prof. Axel Honneth (Goethe-Universität, Frankfurt/Main), Dr. Marek Hrubec (AV ČR), prof. Frank Michelman (Harvard University) a Dr. Hartmut Rosa (Schiller-Universität, Jena).
Jednacím jazykem je angličtina.

Kontaktní adresa:
PhDr. Marek Hrubec, Ph. D.
Filozofický ústav AV ČR
Jilská 1, 110 00 Praha 1
E-mail: hrubec@ff. cuni. cz

___________________

Akademická rada AV ČR
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR

Požadavky:
dosažená vědecká hodnost PhD. či ekvivalentní, významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti publikované v mezinárodních časopisech, pedagogická praxe a zkušenosti s řízením PhD. programů (nejlépe amerického typu), organizační schopnosti a zkušenosti, perfektní znalost angličtiny, morální bezúhonnost.

Národohospodářský ústav AV ČR se zabývá základním výzkumem v oblasti ekonomie. Spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání Univerzity Karlovy (CERGE UK) se rovněž podílí na zajišťování programu ekonomického postgraduálního vzdělávání.

Přihlášky se stručným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti přijímá
do 30. dubna 2003

Kancelář Akademie věd České republiky,
sekretariát ředitele,
Národní 3, 117 20 Praha 1,
telefon: 224 228 017 nebo 221 403 267.

___________________

Jednou z firem zajišťujících nákup publikací pro Knihovnu AV ČR je Megabooks, která se zabývá dovozem vědecké a odborné literatury z celého světa.

Knihovna AV ČR pořádá třetí ročník výstavy vědeckých a odborných knižních publikací

Akademický podzim 2003

Cílem této akce je umožnit vědeckým a odborným pracovníkům ústavů AV ČR si vystavené publikace před případným nákupem prohlédnout a poté si je s 10% slevou na místě objednat. Publikace pro zamýšlenou výstavu si mohou zájemci sami vybrat z katalogů nebo na pražském dubnovém knižním veletrhu Svět knihy 2003 a své konkrétní požadavky zasílat do 15. června 2003 na adresy:
hartmanova@lib.cas.cz, megabook@megabooks.cz, academic@megabooks.cz
Mgr. Dagmar Hartmanová,
vedoucí Akviziční komise KNAV ČR

___________________

Evropská rada pro aplikované a inženýrské vědy - Euro-CASE
s podporou programu Evropské komise Technologie informační společnosti

Evropská cena za technologie pro informační společnost za nové produkty s vysokým podílem informačních technologií a tržním potenciálem

V soutěži budou uděleny:

  • 3 velké ceny s prémií ve výši 200 000 eur
  • 20 cen s prémií ve výši 5 000 eur

Uzávěrka soutěže 15. května 2003

Organizátor soutěže:
Euro-CASE,
28, rue Saint Dominique,
F-75007 Paris, France

Informační středisko pro Českou republiku:
Inženýrská akademie České republiky,
Národní 3, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 240 530,
e-mail: iacr@kav.cas.cz

Informace a potřebné formuláře získáte prostřednictvím internetu:
www.it-prize.org, www.eacr.cz

___________________

Program AKTION Česká republika - Rakousko,
spolupráce ve vědě a vzdělávání
nabízí

stipendia na letní jazykové kurzy.

Studenti tráví tři týdny ubytováni společně ve dvoulůžkových pokojích v tandemu Čech/ška - Rakušan/ka. Během seminářů a doplňkového programu komunikují se studenty ze sousední země, ale také s vysokoškoláky různých škol v ČR. Kurzy jsou určeny pro VŠ studenty ve věku 20–35 let s minimálně mírně pokročilou znalostí němčiny.

V roce 2003 se konají tři tzv. Sommerkollegs a jedna letní univerzita.

Sommerkollegs - letní jazykové školy programu AKTION

jsou bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech se v obou jazycích pořádají přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3-4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod.

Termíny:

6.–26. 7. 2003Liberec - pro studenty nehumanitních oborů
6.–26. 7. 2003Poděbrady - pro studenty ekonomických a humanitních oborů
1.–20. 9. 2003Kravsko u Znojma - pro studentyhumanitních oborů

Žádosti je možno podat do 30. dubna 2003
v jednatelství programu AKTION.

Letní univerzita Wirtschaftsraum Österreich - Tschechische Republik

s podtitulem Odborný kurz pro studenty práv a podnikové ekonomiky pořádá Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity spolu s Univerzitou v Linci v termínu 7.–20. 9. 2003 v Českých Budějovicích.
Program AKTION poskytuje stipendia pro 15 studentů českých VŠ. Rakouští účastníci jsou samoplátci z řad studentů či zaměstnanců rakouských či českých firem.

Termín pro podání žádosti je do 31. května 2003
v jednatelství programu AKTION.

Podrobné informace o jednotlivých kurzech jsou zveřejněny na webových stránkách programu pod heslem letní školy programu AKTION.
Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 1000 Kč, ostatní náklady hradí stipendium programu AKTION.

Ing. Helena Hanžlová,
AKTION Česká republika - Rakousko,
DZS MŠMT, Senovážné nám. 26,
Pošta: P. O. Box 8, CZ-110 06 Praha 1
Tel. 224 230 069, e-mail: aktion@dzs.cz, www.dzs.cz