Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Výsledky získané pomocí grantů GA AV

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Představily se 29. ledna 2003 na pravidelném přednáškovém odpoledni v cyklu odborných seminářů o pracích řešených v rámci grantových projektů podporovaných GA AV. Účast veřejnosti byla, bohužel, velmi malá, což nebránilo přednášejícím, aby se zápalem hovořili o svých projektech v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd.

O využití experimentálních a teoretických metod při stanovení struktury HIV proteázy s vybranými inhibitory promluvil RNDr. Jindřich Hašek, DrSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Na tomto projektu spolupracovaly kolektivy tří pracovišť AV ČR: ÚOCHB, ÚMG a ÚMCH. Zdůraznit je nutno i skutečnost, že se na projektu významně podíleli studenti a doktorandi v rámci vědecké výchovy.

Druhá část odpoledne patřila přednášce na téma Hypertenze a metabolický syndrom: příčiny a následky. RNDr. Jaroslav Kuneš, CSc., z Fyziologického ústavu AV ČR mimo jiné představil pražského "hypertriglyceridemického potkana", který byl vyšlechtěn v IKEMu a jenž v rámci tohoto projektu pomáhá vědcům najít příčiny hypertenze a následně způsob, jak tuto civilizační chorobu léčit.

Jednotlivé přednášky měly dvojnásobnou délku, než proklamovala pozvánka. A právě zde je zřejmě prostor pro zamyšlení nad případným zkrácením přednášek a jejich "zpřístupněním" širší veřejnosti, která na tak dlouhé a velmi odborné pojednání bohužel nereflektuje.

Marina Hužvárová