Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Věda a průmysl jako partneři

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky podepsali 30. ledna 2003 ve vile Lanna předsedkyně AV ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prezident SP ČR Ing. Stanislav Kázecký, CSc. Přítomni byli místopředseda AV ČR Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška a zástupci obou organizací, odpovědní za naplňování smlouvy - člen předsednictva Akademické rady AV ČR Ing. Karel Aim, CSc., a viceprezident SP ČR Ing. Karel Šperlink, CSc. Rámcová smlouva vymezuje oblasti a formy spolupráce při vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice, a to zejména posilováním kooperace mezi pracovišti základního a aplikovaného výzkumu a transferem výsledků základního výzkumu do průmyslové praxe.

Ing. Karla Aima, CSc., člena předsednictva Akademické rady AV ČR, jsem požádala, aby čtenářům Akademického bulletinu přiblížil význam Rámcové smlouvy. Také mě zajímalo, zda tito partneři spolupracovali již dříve.

Smlouva je krokem významným, i když spolupráce mezi AV ČR a průmyslem samozřejmě existovala i v minulosti. Po devadesátém roce nastalo v průmyslové sféře přeskupování vlastnických vztahů, velké personální pohyby, byly rušeny výzkumné ústavy aplikovaného výzkumu. V Akademii věd také došlo k mnoha změnám; některé obory byly utlumeny, nové vznikají, vyvíjí se koncepce a zacílení výzkumu. V životě obou sfér tak po jistou dobu převažovaly vlastní problémy nad motivací ke spolupráci. To se mění, v tomto se utvářejí nové vztahy a smlouva je aktem, který by měl tento proces katalyzovat. Je oboustranným vyjádřením dobré vůle, zviditelněním probíhajících aktivit, do budoucna zastřešením spolupráce a závazkem k tomu, že se budeme oboustranně snažit o její naplňování konkrétním obsahem.

I když Akademie věd informuje o svých aktivitách směřujících k uživatelské sféře všemi možnými cestami (ve výročních zprávách a na webových stránkách jak AV ČR, tak i jednotlivých pracovišť, publikací Akademie věd pro ekonomiku a společnost, semináři i dalšími formami), ne vždy se potřebné informace dostanou až tam, kam je třeba. Smlouva proto zakotvuje princip plné vzájemné informovanosti s tím, že se usnadní cesta informací k cílovým adresátům. Již přes rok působí Pracovní skupina pro spolupráci AV ČR a AVO (Asociace výzkumných organizací); jedním z výsledků její činnosti je zřízení webového portálu www.casavo.cz, který v těchto dnech uvádí do provozu Technologické centrum AV ČR. Na něm se bude setkávat nabídka a poptávka po spolupráci na projektech výzkumu a vývoje, primárně mezi ústavy aplikovaného výzkumu sdruženými v AVO a pracovišti AV ČR, postupně i se zapojením průmyslových partnerů.

Partnerem ve smluvním vztahu bude AV ČR jako taková, nebo budou mít jednotlivé ústavy i v této věci smluvní subjektivitu?

Jak již název říká, partnery smlouvy jsou AV ČR a SP ČR. Konkrétní spolupráce se samozřejmě bude odehrávat mezi pracovišti Akademie věd a průmyslovými podniky, tj. mezi autonomními partnery s právní subjektivitou, kteří mohou vstupovat do nejrůznějších smluvních vztahů. Rámcová smlouva jim ke spolupráci má usnadnit cestu, a to nejen zlepšením informovanosti, ale také koordinací aktivit již ve fázi tvorby legislativy v oblasti výzkumu a vývoje a inovací.

Bude mít Rámcová smlouva, respektive její plnění v praxi, ekonomický přínos pro AV ČR?

Doufám, že naplňování smlouvy ve výsledku k ekonomickým přínosům povede, nejen pro Akademii. Nemyslím ani tak na jednotlivé projekty a kontrakty, ale na společné úsilí obou partnerů o všestrannou kultivaci inovačního prostředí v ČR, která přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu.

Marina Hužvárová