Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Společnost pro vědy a umění

Obrázek k článku 

Československá společnost pro vědy a umění (SVU) vznikla v USA roku 1958. V době, kdy byl v Československu nastolen totalitní režim, měla poslání sdružovat české a slovenské vědce a umělce rozeseté po celém světě. Společnost založili čeští a slovenští vědci a umělci žijící v USA. Jeden ze zakládajících členů, dr. Miloslav Rechcígl Jr., současný president SVU, stojí v čele Společnosti od roku 1994. (Rozhovor s ním publikoval Akademický bulletin č. 9/2002.)

Dnešní Společnost sdružuje vědce, umělce, spisovatele a další významné osobnosti na celém světě, všechny, koho pro jeho původ nebo vzhledem k jeho činnosti spojuje zájem o Českou a Slovenskou republiku, kulturu, ekonomiku a historii.

V poslední době vyhlásila Společnost program Accent on Youth, jímž se snaží získat mladé lidi. Může pomoci při zajišťování kontaktů českých a slovenských studentů zajímajících se o studium v USA, Kanadě nebo v Austrálii se členy Společnosti v uvedených zemích, kteří jim mohou účinně pomoci hlavně na začátku pobytu v cizině. Společnost pečuje o udržení a rozvíjení styků českých a slovenských vědců a umělců se zahraničními kolegy. Členové SVU jsou organizováni a působí v místních pobočkách podle zemí a sfér své činnosti. Pobočky pracují po celém světě: v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Jihoafrické republice a samozřejmě v Evropě, např. ve Vídni, Mnichově, Stuttgartu, Basileji, Curychu, Londýně a v dalších městech. Po roce 1989 zahájila SVU svou činnost i v Československu.

Společnost pro vědu a umění pořádá pravidelně světové kongresy. V devadesátých letech se tyto kongresy konaly v Praze (1992, 1994), v Brně (1996) a v Bratislavě (1998).

20. jubilejní světový kongres se konal v roce 2000 ve Washingtonu. Zúčastnilo se jej víc než tisíc členů, kteří pracovali v 50 sekcích. Mezi účastníky byli i členové SVU z pražské, brněnské a bratislavské místní skupiny a oficiální zástupci AV ČR, kteří na kongresu přednesli odborné referáty. Kongres byl uspořádán v prostorách washingtonské American University a měl bohatý doprovodný program: filmy, koncerty a dokonce divadelní představení hry J. Topola Hodinka lásky. Účastníci kongresu byli mj. pozváni i na české a slovenské velvyslanectví ve Washingtonu.

21. kongres SVU se konal v červnu 2002 v Plzni pod záštitou Západočeské univerzity. Podle hodnocení dr. M. Rechcígla byl velmi úspěšný (viz AB 9/2002). Na kongresu odeznělo 480 referátů v 80 panelech. Jedním z pozitiv byla účast studentů Západočeské univerzity, kteří účinně pomohli při organizaci kongresu. Výběr z referátů bude publikován v kongresovém sborníku.

Po roce 1989 zahájila svou činnost pražská skupina SVU. V jejím čele stála po několik let dr. Jaroslava Turková. Po její předčasné smrti v roce 2000 byla zvolena do funkce předsedkyně doc. PhDr. Alena Morávková, literární a divadelní historička, vysokoškolská pedagožka a překladatelka, absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, která působila v 60. letech v Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Později byla nucena po politických prověrkách na počátku 70. let svou práci v ČSAV opustit a teprve po roce 1989 po rehabilitaci obnovila svou činnost ve Slovanském ústavu AV ČR.

V současné době publikuje v domácích i zahraničních časopisech, účastní se odborných konferencí doma i v zahraničí a je autorkou několika odborných publikací. Pražská skupina SVU má nyní 74 členů (mezi nimi je i bývalý prezident V. Havel). Spolupracuje s vědeckými ústavy AV ČR, s Karlovou univerzitou, Evropským kulturním klubem, senátem Parlamentu ČR, Českým ústavem zahraničním a dalšími institucemi. Pořádá prezentace významných odborných publikací i děl umělecké literatury, spolupořádá odborné konference a sympozia, v poslední době to byla např. konference o avantgardě. SVU se účastní význačných kulturních akcí, např. Mahlerova festivalu v Jihlavě. Na příští rok plánuje spoluúčast na oslavách A. Dvořáka. Od října do května pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci podvečery, věnované jednak odborným přednáškám z humanitních oborů, jednak setkáním s předními osobnostmi české vědy, kultury a politiky. Na podvečerech, jichž se uskutečnilo přes padesát, se vystřídali spisovatelé, výtvarníci, herci, režiséři, hudebníci, vědci, např. grafik O. Kulhánek, sochař O. Zoubek, spisovatelé I. Klíma, E. Kantůrková, A. Kliment, J. Stránský, klavírista R. Kvapil, sociolog T. Halík a další.

Velkou pozornost věnuje pražská skupina SVU mladým lidem v rámci programu celosvětové SVU Accent on Youth. Na podvečerech se představili mladí filmaři z FAMU, pěvci z pražské konzervatoře a HAMU, plánuje se program mladých výtvarníků, malířů a fotografů z AVU. Nedávno prezentovala svou knihu mladá prozaička P. Hůlová, vítězka ankety Lidových novin o nejlepší knihu roku 2002.

Činnost pražské skupiny SVU kladně ohodnotilo i washingtonské centrum. Předsedkyně A. Morávková byla pozvána na plzeňský světový kongres, aby tam referovala o aktivitách pražské skupiny v panelu vybraných místních skupin SVU.

Z akcí letošního a loňského programu podvečerů pražské skupiny jmenujme prezentaci antologie exilových básníků žijících v USA a Kanadě Chuť ztraceného domova (viz foto), kterou uspořádala prof. V. Bořkovcová z USA, přednášku Dr. P. Hrubého Je člověk dobrý nebo špatný (od Platona k Masarykovi) nebo přednášku klavírního virtuosa a pedagoga prof. R. Kvapila o L. Janáčkovi doprovázenou ukázkami z Janáčkovy tvorby.

Z nejbližších plánovaných podvečerů připomeňme setkání se spisovatelem I. Klímou s diskusí o jeho knize o K. Čapkovi, dále přednášku prof. F. Janoucha o Nadaci Charty 77 a o Nobelově ceně pro J. Seiferta, přednášku dr. O. Hulce, pracovníka Orientálního ústavu AV ČR, o literatuře v Jižní Africe, přednášku dr. J. Jindry o úspěších historických věd v AV ČR za období 1993-2001 a přednášku doc. A. Morávkové o ruských klasických hrách na současných českých scénách.

Podvečery pořádané pražskou skupinou SVU mají dobrý ohlas, což vede výbor skupiny k tomu, aby v této činnosti pokračovala. Podvečery jsou přístupné veřejnosti a konají se díky pochopení vedení AV ČR v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

Alena Morávková, Jiří Jindra