Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Přišel broukům na kloub

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Třeba tak by se dala popsat práce entomologa a fotografa Františka Weydy, jehož digitální fotografie si mohli návštěvníci prohlédnout ve dvoraně budovy Akademie věd ČR na Národní třídě od 10. do 28. února 2003. RNDr. František Weyda, CSc., je zakladatelem Laboratoře digitálního zobrazování v entomologii a působí v Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích. Jeho výstava Digitální fotografie ve vědě i kolem nás byla rozdělena do dvou celků. V prvním autor ukázal možnosti současné digitální techniky a porovnal ji s klasickou fotografií. Poukázal také na výhody spojení digitální fotografie s počítačem a z toho plynoucí další využití. "Nevědecká" část expozice přinesla volnou tvorbu ze světa kolem nás.

Výstavu zahájila doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Concerto pro flétnu a smyčce přednesl Komorní orchestr AKADEMIE.

Marina Hužvárová