Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Miloš Ondřej, Jaroslav Drobník Transgenoze rostlin
Pod pojmem transgenoze se rozumí vnášení klonovaných genů prostřednictvím vektorů do cizího genomu. V knize je podrobně popsán způsob modifikace DNA bakterie Agrobacterium tumefaciens a mechanizmus přenosu jednotlivých genů do genomu rostlin. Praktickým cílem těchto manipulací je zlepšování genomu kulturních rostlin k získávání nových odrůd s vysokým výnosem a s odolností vůči chorobám, škůdcům a nepříznivým podmínkám prostředí. Závěr je věnován legislativním otázkám geneticky modifikovaných (transgenních) organizmů (GMO) v zahraničí a u nás. Kniha je určena vědeckým a výzkumným pracovníkům s praxí.

Editoři Luděk Frank, Jaroslav Král Metody analýzy povrchů iontové, sondové a speciální metody
Třetí díl řady Metody analýzy povrchů se zabývá různými fyzikálními a metodickými přístupy ke zjišťování složení a struktury povrchů a tenkých povrchových vrstev pevných látek. Příslušné metody mají význam nejen pro základní výzkum, ale mnohé z nich jsou v praxi používány jako diagnostické prostředky v řadě průmyslových odvětví. Publikace by měla sloužit jako příručka nejen odborníkům ve fyzice a fyzikální chemii povrchů, ale i specialistům z oborů příbuzných, kde často povrchové vlastnosti a procesy hrají důležitou roli.

Nejprodávanější knihy

V knihkupectví Academia v únoru 2003
  1. Volfová, Jana - Českých dějin hrátky ošidné
  2. Marai, Sándor - Svíce dohořívají
  3. Scruton, Roger - Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře
  4. Kolektiv - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  5. Chlupáč, Ivo a kolektiv - Geologická minulost České republiky

Ostatní nakladatelé

  1. Balvín, Jiří - Nepohodlný muž, Formát
  2. Legátová, Květa - Želary, Paseka
  3. Sommerová, Olga - O čem ženy sní II., Sláfka
  4. Halík, Tomáš - Co je bez chvění, není pevné, NLN
  5. Cílek, Václav - Krajiny vnitřní a vnější, Dokořán

Knihkupcův tip


Queneau, Raymond - Svízel, Garamond

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34,
Praha 1,
www.academia.cz

Nejprodávanější knihou z nakladatelství Academia se v tomto měsíci stala knížka nabízející dvaapadesát portrétů historických osobností a krátkých vyprávění o pozoruhodných událostech Českých dějin hrátky ošidné. Se šarmem sobě vlastním psala Jana Volfová (dlouholetá profesorka historie na Akademickém gymnáziu) pohledy do minulosti českého národa původně pro krajany - čtenáře časopisu Český dialog, u nichž se těšily obrovskému zájmu a oblibě. Kořenila je méně známými skutečnostmi, čímž učinila historická fakta poutavým čtením. Pro upravené a doplněné knižní vydání padla šťastná volba na malířku Lidmilu Lojdovou, jejíž ilustrace umocňují vtip a nadhled Jany Volfové.