Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Nové knihy

Kedy, ak nie teraz?
Rozhovory se slovenskými vedcami

Kdo je zodpovědný za stav, v němž se dnes nachází lidstvo a celá planeta? Jaká východiska nabízí věda? Máme šanci na změnu k lepšímu? Co může a co by měl udělat každý z nás? A kdy, když ne teď? Kniha rozhovorů s předními slovenskými vědci přibližuje výsledky a trendy nejnovějšího bádání tak, že je srozumitelná i laikům. Zároveň se snaží vyjádřit i k etickým otázkám, k vyššímu principu vědy, která nám může pomoci lépe se orientovat v současnosti. A hlavně: zamyslet se nad žebříčkem hodnot, podle nichž žijeme.
Janiaková, Danica, Veda, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2001. Vydání 1.

Velká kniha K Adobe Photoshop 7.0
Manuál k programu a škola výtvarných technik pro uživatele Windows i Macintosh nepředpokládá žádné předchozí znalosti Photoshopu a věnuje se všem jeho funkcím z hlediska praktického použití. Dílo významného grafika vydavatelství Adobe Press se českým čtenářům dostává do rukou poprvé.
Willmore, Ben, Computer Press, Praha 2002. Vydání 1.

Ta stará ošklivá melodie
Několik ohlédnutí za německou historií let 1900-1945

Kniha-esej nahlíží na historii Německa a jeho sousedů z poněkud jiné perspektivy, než na jakou jsme v historiografii běžně zvyklí. Pronikavě a zároveň přesvědčivě sleduje rozsáhlé, mnohdy zcela nečekané souvislosti. Příběh o dědech křesťanských, rudých, židovských i s modrou krví, o babičkách a jejich synech v hnědých košilích či v nacistických uniformách není obžalobou ani obhajobou… Autor, čestný doktor Univerzity Karlovy, patří k uznávaným znalcům středověkých dějin i historie česko- -německých vztahů.
Seibt, Ferdinand, Prostor, Praha 2002. Vydání 1.

Česká literatura mezi Němci a Slovany
Franz Kafka, Jan Čep, Jakub Deml, Zdeněk Kalista, Václav Černý - to jsou jen některá z velkých jmen, která inspirovala známého literárního historika, profesora slavistiky a spolupracovníka časopisu Svědectví a rozhlasu Svobodná Evropa k úvahám o evropském kontextu české literatury a kultury. Poutavá publikace zaujme nejen odborníky, ale i veřejnost.
Měšťan, Antonín, Academia, Praha 2002. Vydání 1.

O zrcadlech a jiné eseje
Znak, reprezentace, iluze, obraz

Soubor přináší dvacet tři prací spjatých tématem, které naznačuje podtitul díla. Eseje věnované divadlu, výtvarnému umění, poezii, problematice avantgardy i konzumního umění vznikly "náhodně", z bezprostředního zájmu. Některé vyšly časopisecky, jiné jako doslovy či přednášky.
Eco, Umberto, Mladá fronta, Praha 2002. Vydání 1.

Statistická ročenka životního prostředí české republiky
Publikace, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Českým ekologickým ústavem, obsahuje většinu důležitých ukazatelů o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí, údaje o příčinách a faktorech ovlivňujících změny životního prostředí a uvádí i přehled pravidel a nástrojů uplatňovaných při realizaci politiky péče o životní prostředí v oblasti působnosti státní správy. Je určena odborníkům i laické veřejnosti.
MŽP ČR, Praha 2002. Vydání 1.