Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

International Symposium on Cornea and Contact Lenses

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Mezinárodní sympozium pořádané Ústavem experimentální medicíny AV ČR, Centrem excelence Evropské unie a organizované Oddělením histochemie a farmakologie oka ÚEM AV ČR se konalo ve dnech 7. až 10. prosince 2002 v pražském hotelu ILF. Svolání mezinárodního vědeckého oftalmologického fóra do Prahy umožnila podpora získaná částečně od Evropské unie, částečně od firem Novartis, Santen, Alcon, Leica, Oculus a Škodaexport.

Sympozium bylo zaměřeno na fyziologii, patofyziologii, biochemii, farmakologii a imunologii předního očního segmentu, především rohovky, a na otázky týkající se kontaktních čoček, jejich snášenlivosti na oku a na výhody a nevýhody různých materiálů sloužících k jejich výrobě. Bylo pro nás velkou ctí věnovat akci památce profesora Otto Wichterleho - hlavního vynálezce měkkých kontaktních čoček, vzácného člověka, se kterým nás po řadu let pojilo vědecké i osobní přátelství.

Hlavní organizátorkou sympozia byla doc. MUDr. Jitka Čejková, vedoucí Oddělení histochemie a farmakologie oka ÚEM AV ČR, prezidentem byl profesor Christopher Paterson, dlouholetý ředitel ústavu Lions Research Institute, Universtity of Kentucky, Louisville, USA. Ve slavnostní atmosféře na začátku sympozia pozdravili zúčastněné jménem pořádající a organizující instituce prof. Josef Syka, ÚEM AV ČR, předseda GA ČR (v zastoupení ředitelky ÚEM AV ČR prof. Evy Sykové) a doc. Jitka Čejková. Ve slavnostní části programu předal předseda České kontaktologické společnosti dr. Pavel Rezek Čestné medaile profesora Otto Wichterleho dvěma velmi významným zahraničním účastníkům konference, profesorce Susan Stensonové z New Yorku a profesorovi Miguelu Refojovi z Harvardské univerzity v Bostonu. Sympozium zahájil jeho prezident profesor Christopher Paterson.

Z 62 účastníků sympozia přijelo celkem 24 zahraničních řečníků, převážně významných odborníků v základním i klinickém oftalmologickém a kontaktologickém výzkumu, univerzitních profesorů, přednostů očních klinik a ředitelů prestižních výzkumných center. Mezi nejváženější zahraniční přednášející hosty patřili profesorka Susan Stensonová, N.Y., USA, prezidentka Americké kontaktologické společnosti, profesor Miguel Refojo, Harvard University, Boston, USA, významný odborník v základním výzkumu snášenlivosti kontaktních čoček na oku a další.

Z domácích pracovišť se sympozia zúčastnily oční kliniky a teoretické ústavy fakultních nemocnic v Praze, Plzni, Hradci Králové a v Ostravě. Z hlavních domácích řečníků je nutné jmenovat docenta Martina Filipce - přednostu 1. a 2. oční kliniky UK Praha, profesora Kamila Wichterleho, přednostu Katedry chemie VŠB Ostrava, profesora Stanislava Štípka, přednostu Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK Praha, dr. Pavla Rezka, prezidenta České kontaktologické společnosti, docenta Pavla Paštu z Očního oddělení vojenské nemocnice Praha a Ing. Jirku Michálka, vedoucího Oddělení hydrogelů pro lékařskou a technickou praxi, ÚMCH AV ČR.

Zahraničním i domácím účastníkům se mezinárodní sympozium na skvělé vědecké úrovni velmi líbilo.

DOC. MUDr. JITKA ČEJKOVÁ,
Ústav experimentální medicíny AV ČR