Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Dokumenty československé zahraniční politiky 1918-1945

Obrázek k článku 

Projekt Dokumenty československé zahraniční politiky 1918-1945 (dále DČZP) se stal jedním z programových projektů Historického ústavu Akademie věd ČR (HÚ AV ČR), který jej připravuje ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) a Státním ústředním archivem za grantové pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) a Grantové agentury ČR (GA ČR).

Edice DČZP má pro Českou republiku jako nástupnický stát Československa nepochybný význam, a to nejen prestižní. Absence podobné edice přispívala k eskalacím různých problémů v mezinárodněpolitických vztazích, když se sdělovací prostředky nemají často o co opřít a přinášejí pak zkreslující informace založené nezřídka jen na zahraniční dokumentaci. Edice připravená dle přísných vědeckých kritérií slouží také za základ pro vědecká zpracování dějin československé diplomacie. Vyjadřuje i kontinuitu státnosti a její projekce ve sféře zahraniční politiky. Její realizací se Česká republika dostane na úroveň vyspělých zemí, které obdobné ediční řady vydávají již řadu desetiletí (Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (Německo), Documents on British Foreign Policy (Velká Británie), Documents diplomatiques franćais (Francie) etc.). Pro srovnání s dalšími sousedními zeměmi: Rakousko přistoupilo k vydávání této diplomatické edice také až v 90. letech minulého století (Aussendokumenten Österreich), na Slovensku i v Polsku dosud obdobná edice nevychází.

Realizace projektu DČZP není záměrem nikterak novým - začala již v roce 1992, kdy MZV ČR pověřilo ÚMV vydáváním této edice. Na tomto základě byl však realizován pouze jeden svazek (Vznik Československa 1918, Praha 1994), jehož vydání bylo umožněno díky prostředkům přiděleným Grantovou agenturou ČR (grant 404/94/0722). Další práce se však zastavily, neboť se dosavadní autorský kolektiv rozpadl. Teprve v roce 1996 byly práce znovu obnoveny, v prosinci 1996 byla podepsána dohoda o spolupráci na realizaci projektu DČZP mezi HÚ AV ČR a ÚMV. PhDr. Jan Němeček připravil jako odpovědný řešitel návrh realizace projektu prostřednictvím grantového projektu MZV ČR, který pod jeho vedením pokračuje od roku 1997 kontinuálně až dodnes (granty MZV ČR RB 4/21/97 - Dokumenty československé zahraniční politiky I. /1997-2001/ a RB 4/21/02 - Dokumenty československé zahraniční politiky II. /2002-2004/). Byl vytvořen autorský kolektiv, v němž našli uplatnění jak vědečtí pracovníci HÚ AV ČR - PhDr. Jan Němeček, DrSc., a PhDr. Jindřich Dejmek, PhD. - tak i odborníci z řad archivářů (PhDr. Helena Nováčková a PhDr. Ivan Šťovíček, CSc., ze Státního ústředního archivu v Praze) i z dalších institucí (doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., z Právnické fakulty UK v Praze). Výsledkem jejich práce byla rozvíjející se řada dalších svazků, týkajících se let 1938-1940. V současné době vyšly dva svazky k roku 1938: Československá zahraniční politika v roce 1938 a dva svazky k rokům 1939-1940: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940. V přípravě jsou svazky týkající se let 1936, 1937 a 1940/1941. V rámci grantu byla započata také příprava elektronické formy dokumentů prostřednictvím vydání na CD ROM, kde však byl realizován pouze svazek týkající se roku 1918. Vzhledem k velkým kapacitním možnostem tohoto média bylo rozhodnuto počkat s dalším vydáváním až do doby, kdy bude k dispozici větší množství nových svazků.

Vedle toho byly od roku 1997 připravovány souběžně další svazky z počátku 20. let, financované prostřednictvím GA ČR. PhDr. Jindřich Dejmek, PhD., a PhDr. František Kolář, CSc., spolu s dalšími spolupracovníky připravili dvousvazkový díl Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920 i následující Československo při vzniku Malé dohody 1920-1921, které jsou v současné době zčásti vydány, zčásti v redakci či v tisku.

Projekt se nyní dostává do fáze, kdy každý rok, pokud bude zachována přízeň obou grantových agentur, budou vycházet další 2-3 svazky, celkem by k danému období mělo vyjít kolem 45-50 svazků ve dvou řadách:

  • Řada A ("modrá") pro období 1918-1939;
  • Řada B ("zelená") pro období 1939-1945.

V příštím roce 2004, poté, co budou realizovány další čtyři svazky (což předpokládá realizaci zhruba 1/5 DČZP), bude k tomuto projektu uspořádána velká tisková konference, která by měla projekt představit širší veřejnosti.

PhDr. Jan Němeček, DrSc.,
Historický ústav AV ČR