Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Čestná oborová medaile Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Počínaje lednem 2003 zavádí Akademie věd ČR novou oborovou medaili Vojtěcha Náprstka udělovanou publicistům a vědcům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Došla tak naplnění iniciativa Vědecké rady AV ČR, jež odpovídá duchu koncepčních cílů AV ČR deklarovaných pro počátek 21. století, totiž zpřístupňovat a vysvětlovat nové vědecké poznatky a vědecké postupy široké veřejnosti. Tolik poloúřední dikce rámce i konečného výsledku. Na hledání jména a podoby medaile se podíleli v rámci ad hoc komise zástupci Vědecké rady AV ČR, Rady pro popularizaci vědy AV ČR i pracovníci Náprstkova muzea. Volba Vojtěcha Náprstka byla jednoznačná. Široce známá osobnost nezpochybnitelných morálních kvalit a společenských zásluh, které dostatečně prověřila doba, bude vhodným společníkem ve dvoraně slávy těch, po nichž jsou pojmenovány dosavadní oborové medaile AV ČR.

Vojtěch Náprstek propagoval národní vzdělanost a pokrok sloužící lidem. Propaguje na širokém občanském základu osvojení technických poznatků z průmyslově vyspělých anglosaských zemí: elektrifikaci, plynofikaci, ale i první generaci nových nástrojů do kuchyně. Významně se podílí na rozvoji českého (především odborného) školství, jehož byl štědrým mecenášem. Knihovna U Halánků se stává nejlépe zásobenou pražskou knihovnou přístupnou široké veřejnosti. Vybudoval průmyslové muzeum, jehož etnografické sbírky existují spolu s knihovnou a archivem dodnes.

Náprstkovu podobu ztvárnil na lícní straně medaile prof. Jiří Harcuba.

Jan Krekule