Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > březen  > obsah

Bylo a bude

Češi a Němci v politice a pojetí T. G. Masaryka

V závěru loňského roku se v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference s názvem Češi a Němci v politice a pojetí T. G. Masaryka, kterou připravil Masarykův ústav AV ČR.

Obsahově i časově široce pojaté téma umožnilo zařadit referáty, pokrývající Masarykovo působení od 90. let 19. století, první světovou válku až do let třicátých. Několik referátů se zabývalo i Masarykovými idejemi a koncepty ve vztahu k současné měnící se a sjednocující se Evropě, případně v nich bylo použito metody komparace postavení národních menšin v jiných státech ve sledovaném období.

Ve čtyřech blocích zaznělo dvacet referátů. Polovinu příspěvků přednesli účastníci ze zahraničí - ze Slovenska, Slovinska, Ruska, Německa a Švýcarska. Kromě češtiny a slovenštiny byly referáty předneseny i v němčině a angličtině. Na konferenci také přišlo značné množství návštěvníků (kolem 80) z řad odborné veřejnosti. Zdařilý průběh konference potvrzuje i řada kladných ohlasů.
js

Akademická rada Akademie věd České republiky vypisuje
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích

Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, praxe v oboru, významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti, organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu přijímá do 21. března 2003 Kancelář Akademie věd České republiky, sekretariát ředitele, Národní 3, 117 20 Praha 1, telefon: 224 228 017 nebo 221 403 267.