Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Úvodník

Vážení čtenáři,

abychom zvýšili kvalitu barevného tisku časopisu Akademický bulletin, přecházíme s jeho výrobou do nového grafického studia a tiskárny. Pro mě osobně znamená změna také nové kontakty s kolegy z profese. V novém studiu vyjádřil jeden novinář názor, že odchází poslední vzdělaná generace. "Milý kolego, věnuji vám Akademický bulletin, přečtěte si v něm a poučte se, jak úžasné středoškoláky má naše země," kontrovala jsem mu. V okruhu lidí, s nimiž se setkávám, často působím osvětu v tomto duchu. Mnozí kolegové žasnou nad "pokladem", který je ukryt v českých studentech. Mnoho lidí ani netuší, že česká omladina zaujímá čelná místa ve vědomostních olympiádách ve světě. Je jen na nás, abychom ten "poklad" odkrývali, kultivovali a udrželi…

A taky o něm informovali!

Jak příjemně se v této souvislosti poslouchalo na lednové přednášce GA AV, že řešitelé projektu Využití experimentálních a teoretických metod při stanovení struktury HIV proteázy s vybranými inhibitory jsou převážně mladí lidé. To je velmi dobrá zpráva, jež mi pomáhá brát vítr z plachet různým škarohlídům, kteří mají pocit, že s nimi odejde i vzdělanost národa...

Marina Hužvárová,
odpovědná redaktorka