Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Padesáté výročí založení Ústavu dějin umění AV ČR

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

28. ledna 2003 představil Ústav dějin umění AV ČR 50. číslo časopisu Umění, věnované bibliografii dějin umění. Časopis Umění začal vycházet v roce 1953 - ve snaze navázat na časopis téhož jména, který vydával nakladatel Jan Štenc od roku 1918 a jenž vycházel až do roku 1949.

V průběhu roku 2003 je plánováno několik odborných setkání v budově ústavu, výstava v budově Akademie věd ČR, putovní výstavy ze sbírek ústavu v jednotlivých Českých centrech a samozřejmě i představení odborných publikací na tiskových konferencích (pátého svazku Dějin českého výtvarného umění, třetího dílu Uměleckých památek Moravy a Slezska a pátého dílu Uměleckých památek Prahy).

Historie Ústavu dějin umění AV ČR sahá do roku 1953, kdy byl v rámci tehdejší Československé akademie věd založen Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV - následnická instituce tzv. Archeologického ústavu N. P. Kondrakova, působícího v Praze jako významné centrum byzantologického bádání ruských porevolučních emigrantů. Archeologický ústav N. P. Kondrakova fungoval od roku 1925 až do svého zrušení v roce 1953, kdy jeho knihovnu, archiv, sbírku ikon, mincí a koptských textilií převzal nově zřízený Kabinet pro teorii a dějiny umění, který měl zajistit "vyvážený, plánovaný a systematický vědecký výzkum na poli dějin a teorie umění". Roku 1957 byl přejmenován na Ústav pro teorii a dějiny umění, od roku 1990 již nesl název Ústav dějin umění ČSAV, po rozdělení Československa Ústav dějin umění Akademie věd České republiky.

Ústav dějin umění AV ČR se hlásí k tradici České akademie pro vědy, slovesnost a umění založené v roce 1893 a také k její Archeologické komisi, která vznikla v roce 1895, rovněž zásluhou uměnímilovného architekta Josefa Hlávky. Programem práce Archeologické komise bylo nejen vědecké zkoumání, ale též ochrana uměleckých, historických, písemných a slovesných památek a provádění soupisů uměleckých památek a jejich publikování. Výsledkem projektu mělo být sto dvacet svazků, jež měly obsáhnout okresy bývalých hranic Čech a také hlavní město Prahu. Dokončit projekt se však nepodařilo. Poslední, 52. svazek soupisu vyšel v roce 1937… Dnes na tuto tradici navazuje projekt Ústavu dějin umění AV ČR "Soupisy uměleckých památek v Českých zemích".

Řediteli ústavu byli: Vladimír Novotný (1953-1958), Jaromír Neumann (1959-1969), Sáva Šabouk (1970-1978), Jiří Dvorský (1979-1990), Tomáš Vlček (1990-1992) a Vojtěch Lahoda (1993-2001). V současné době je ředitelem Lubomír Konečný.

Činnost ústavu v padesátých až osmdesátých letech minulého století je zachycena ve výročních zprávách Ústavu dějin umění AV ČR, kde je též podrobně rozvedena jeho práce v letech 1990-1999 (viz Výroční zprávy).

PhDr. Marcela Stránská,
Ústav dějin umění AV ČR