Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Okamžik pravdy

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Také tak bychom mohli označit datum 21. ledna 2003, 11:00 hod. Tehdy poprvé otevřel Ing. M. Kraus v areálu Knihovny AV ČR v Jenštejně těžké dveře sušící jednotky, aby mohl vyjet kontejner s prvními zachráněnými svazky knih, které se po ničivých povodních zdály být nenávratně ztraceny.

Od okamžiku, kdy předsednictvo Akademické rady rozhodlo na svém 21. zasedání dne 25. září 2002 o tom, že bude pořízena sušička knih pro potřeby povodněmi postižených ústavů AV ČR, neuplynuly ani čtyři měsíce. Na světě je tedy, zdá se, velmi ekonomická a kapacitně dostačující metoda, umožňující během každého cyklu vysušit 2-3 m3 knih. Cyklus trvá za optimálních podmínek, tj. neklesne-li venkovní teplota pod 8 °C, 160 hodin.

Za těchto okolností by poslední svazek poničených knih mohl být vysušen do konce léta 2003. Prvním z pracovišť, které se může těšit ze záchrany svých fondů, je Filozofický ústav AV ČR, následovat budou střídavě další podle předem stanoveného harmonogramu.