Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Patrick Sériot
Struktura a celek

Kniha lausanského slavisty a historika vědy Patricka Sériota se zabývá dosud málo probádanými souvislostmi díla ruských emigrantů, představitelů ruské větve pražského funkčního strukturalismu, jazykovědců Nikolaje Trubeckého a Romana Jacobsona. Pozoruhodnou dimenzi času a zejména prostoru vnesl do této koncepce třetí ruský emigrant usídlený v Praze, geograf Petr Savický. Díky Sériotovu badatelskému úsilí před dnešním čtenářem jasněji vystupuje vědecký a kulturní život meziválečné Vídně a Prahy. Bibliograficky bohatě dokumentovaná Sériotova kniha umožňuje pochopit bohatou a vnitřně diferencovanou intelektuální historii strukturalismu ve střední a východní Evropě

Zdeněk Palán
Výkladový slovník
Lidské zdroje

Problematika rozvoje lidských zdrojů je záležitost velmi aktuální. Snahou autora i vydavatele bylo poskytnout sjednocující výklad pojmů, které jsou sice značně frekventované, ale často používané nesprávně, nepřesně nebo v souvislostech, které spíše problém zamlžují než vysvětlují. Tento slovník se jistě stane i vítanou studijní pomůckou studentům

Miroslav Jokl
Zdravé obytné a pracovní prostředí

Tato publikace předkládá nejnovější vědecké poznatky o obytném a pracovním prostředí maximálně srozumitelnou formou s množstvím obrázků, aby si i čtenář s vizuální pamětí přišel na své. Cílem je, aby si pokud možno každý osvojil nový, vyšší životní styl svého bydlení i práce, který by pozitivním způsobem přispíval k jeho zdraví

Nejprodávanější knihy v prosinci 2002

V knihkupectví Academia
 1. 1. Branald, A. - Převleky mého města
 2. Kolektiv - Klíč ke květeně České republiky
 3. Augustin, L. H. - Jiří Trnka
 4. Kraus, I. - Muž pod vlastním dohledem
 5. Kolektiv - Slovník cizích slov

Ostatní nakladatelé

 1. Hora-Hořejš, P. - Toulky českou minulostí 9, Baronet
 2. Legátová, K. - Želary, Paseka
 3. Hawking, S. - Vesmír v kostce, Argo
 4. Halík, T. - LCo je bez chvění, není pevné, NLN
 5. Cílek, V. - Krajiny vnitřní a vnější, Dokořán

Knihkupcův tip

Horváth Ödön von - Hry, Divadelní ústav

Nejprodávanější knihy v lednu 2003

V knihkupectví Academia
 1. Dungel, J. Gaisler, J. - Atlas savců České a Slovenské republiky (vyšlo s podporou AV ČR)
 2. Kolektiv - Klíč ke květeně České republiky (vyšlo s podporou AV ČR)
 3. Branald, A. - Převleky mého města
 4. Volfová, J. - Českých dějin hrátky ošidné
 5. Dungel, J. Hudec, K. - Atlas ptáků České a Slovenské republiky (vyšlo s podporou AV ČR)

Ostatní nakladatelé

 1. Hora-Hořejš, P. - Toulky českou minulostí 9, Baronet
 2. Legátová, K. - Jozova Hanule, Paseka
 3. Coelho, P. - Alchymista, Argo
 4. Vaculík, L. - Loučení k panně, Atlantis
 5. Čvančara, J. - Někomu život, někomu smrt 1939-1941, Laguna

Knihkupcův tip

Hilberg, R. - Pachatelé, oběti, diváci, Argo

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34,
Praha 1,

www.academia.cz