Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Nové knihy

Evropská unie
Instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika

Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinese řadu náročných úkolů a nutnost vyrovnat se s normami a standardy, které Evropská unie vyžaduje. Publikace určená studentům vysokých škol, státním institucím a manažerům, jejichž aktivity překračují rámec České republiky, obsahuje např. následující kapitoly: Rada Evropy, Evropský parlament, Hospodářský vývoj EU, Společná zemědělská politika EU, Průmyslová a energetická politika a politika výzkumu a vývoje, Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika, Sociální politika, Rozšíření na Východ a další.
Janíček, Ladislav, Drdla, Miloš, Rais, Karel, Computer Press, Praha 2002. Vydání 1.

Příběhy české vědy
Publikace vydaná k 10. výročí založení Akademie věd České republiky představuje řadu neobyčejně úspěšných českých badatelů, např. historika Františka Šmahela, chemika Antonína Holého, Evu a Josefa Sykovy, Jiřího Grygara, Miroslava Vernera, Jiřího Niederleho a další. Poutavé příběhy těchto slavných vědců a jejich projektů jsou určeny všem čtenářům, které zajímají fascinující výsledky výzkumu a vědy v ČR.
Koubská, Libuše, Pacner, Karel, Speváková, Šárka, Academia, Praha 2002. Vydání 1.

Milénium vědy a filosofie
Sborník příspěvků

Přelom století a tisíciletí nemusí pro vědu a filozofii ještě nic znamenat, nicméně dává vítanou příležitost k zamyšlení nad jejich minulostí, přítomností a budoucností. Cílem mezioborového semináře Sto a tisíc let vědy a filozofie, který uspořádal Filozofický ústav AV ČR v Praze v listopadu 2000, bylo posoudit významné změny ve vývoji vědy a filozofie za posledních sto, resp. tisíc let. Příspěvky semináře zahrnují různé pohledy devatenácti českých a slovenských autorů přírodovědního, společenskovědního a humanitního zaměření.
Nosek, Jiří (editor), Filosofia, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR. Vydání 1.

Atlas savců České a Slovenské republiky
Atlas popisuje celkem 102 druhů savců. Umožňuje určit volně žijící savce, jejich lebky a pobytové stopy. V případě rozdílů jsou vyobrazeni samci i samice, zimní i letní zbarvení. U netopýrů a vrápenců jsou připojeny schematické sonogramy ultrazvukových signálů. Určen je přátelům a ochráncům přírody, zoologům, lesníkům. myslivcům, zemědělcům, učitelům a všem dalším zájemcům.
Dungel, Jan, Gaisler, Jiří, Academia, Praha 2002. Vydání 1.

Interpretace a analýza literárního díla
Pozoruhodná publikace známého vědce pojednává o tematické kritice, psychoanalytickém přístupu k literárnímu dílu, poetice prózy, komparativních přístupech i o analýze překladů nejslavnějších českých autorů a překladatelů. Byla realizována za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Grantové agentury České republiky v rámci grantového programu reg. č. 405/02/1158.
Pechar, Jiří, Filosofia, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, Praha 2002. Vydání 1.