Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

Noční motýli na Černiši

 

 Obrázek k článku 

 

V České republice se podařilo zachovat řadu území, která jsou blízká původním, přirozeným ekosystémům střední Evropy. Patří mezi ně i mokřadní olšina Černiš, která je na rozloze jednoho čtverečního kilometru součástí chráněného území Vrbenské rybníky na severozápadním okraji Českých Budějovic. Černiš je předmětem dlouhodobých přírodovědných výzkumů původně prováděných v rámci všeobecného poznávání Českobudějovické pánve. Intenzivní výzkum entomofauny mokřadní olšiny, který zahájil Entomologický ústav AV ČR v r. 1981, je zaměřen především na faunistiku a ekologii modelové skupiny Lepidoptera. Základem je sledování výskytu a četnosti nočních motýlů pomocí světelných lapačů. V rámci těchto dlouhodobých výzkumů byla ve špičkových ekologických a entomologických časopisech publikována řada prací, které objasňují zákonitosti populačního kolísání motýlů - tzv. fluktuace ročních sum (např. Oikos 53: 31-36, 81: 538-548, Res. Popul Ecol. 34: 213-225, Eur. J. Entomol. 91: 213-226) a jsou blíže uvedeny v připojené bibliografii. Ohlas na tyto studie je velmi příznivý.

Nyní vychází přehled živných rostlin motýlů (Lepidoptera) mokřadní olšiny Černiš v rámci samostatné publikace věnované zoologickému výzkumu přírodní rezervace Vrbenské rybníky, kterou vydalo Jihočeské muzeum a finančně zajistily Entomologický ústav AV ČR, Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích. Práce shrnuje výsledky výzkumu motýlů za 21 let (1981- 2001).

 

Publikace je komplexním souborem dat, která jsou zčásti faktografickým základem dříve publikovaných analýz, především však představují základ pro řešení dalších ekologických otázek. V prostoru mokřadní olšiny Černiš bylo zjištěno více než 920 druhů motýlů, což představuje téměř 30 % všech motýlích druhů známých v České republice. Některé ohrožené druhy se vyskytují v Čechách pouze v této mokřadní lokalitě. Práce poskytuje přehled 500 druhů motýlů obligátně nebo úzce ekologicky vázaných na centrální část mokřadní olšiny. Soubor dat je jedinečný ve světovém měřítku mimo jiné tím, že u každého druhu motýla uvádí okruh živných rostlin larválních stadií a přehled kolísání velikosti populací dospělých jedinců během celého zkoumaného období. Jistě vzbudí, stejně jako předchozí dílčí práce obou autorů, zasloužený ohlas v odborné veřejnosti a poslouží jako podklad pro hodnocení změn životního prostředí a pro ochranu přírody ve střední Evropě.

Vážným zájemcům z řad odborné veřejnosti a státních orgánů ochrany přírody uvedenou publikaci zasílá Entomologický ústav AV ČR a další výše uvedené organizace, které zajistily její vydání.

František Sehnal,
Entomologický ústav AV ČR