Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > únor  > obsah

6. Rámcový program EU pro výzkum a vývoj

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Získat v Evropské unii pevné a respektované místo nebude samozřejmě snadné. České vědě a vědcům v tom může pomoci i důrazné zapojení se do budování Evropského výzkumného prostoru. Jeho utváření má výrazně napomoci 6. rámcový program EU pro výzkum a vývoj, který zahrnuje aktivity evropského společenství v oblasti vědy, technologického rozvoje a demonstrací pro období 2002-2006. 20. ledna 2003 se v Národním domě v Praze na Vinohradech konala Národní konference k jeho zahájení, kterou pořádalo Technologické centrum AV ČR pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednotliví řečníci objasnili úkoly a základní principy 6. rámcového programu.

Hlavním cílem je integrovat výzkum v daných prioritních oblastech a vytvořit nástroje k silnějšímu propojení národních, regionálních i dalších aktivit v Evropě. Proto bylo stanoveno sedm tematických prioritních oblastí výzkumu. Zahrnují ty sféry, v nichž se Evropa chce stát ve střednědobé perspektivě znalostní ekonomikou - nejvíce dynamickou a konkurenceschopnou ve světovém měřítku. Má být zároveň schopná umožnit trvale udržitelný hospodářský růst, ale současně i zvýšit sociální soudržnost. Jak informovali odborníci z Technologického centra AV ČR, které je národní kontaktní organizací pro 5. i pro 6. rámcový program EU pro výzkum a vývoj, jedná se konkrétně o následující priority:

  1. Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví.
  2. Technologie informační společnosti.
  3. Nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multi funkční materiály, nové výrobní procesy a zařízení.
  4. Letecký a kosmický výzkum.
  5. Kvalita a nezávadnost potravin.
  6. Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy.
  7. Občané a vládnutí ve znalostní společnosti.

6. rámcový program má ovšem také umožnit strukturovat výzkum tak, aby Evropa získala významnou pozici jak v rozvíjení lidských zdrojů, tak v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu, aby mohla úspěšně obstát ve světové konkurenci. Jak mimo jiné zdůraznila ve svém vystoupení i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková, náš kontinent už dlouho ve svých investicích do výzkumu a vývoje zaostává za USA a Japonskem. Co se týče České republiky, nedosáhla cíle pro rok 2002, aby věda a výzkum dostaly 0,7 % HDP z veřejných zdrojů. Ukazuje se však, že celkové výdaje na vědu a výzkum, to znamená výdaje z veřejných zdrojů i výdaje soukromé, činí 1,25 % HDP, což je výsledek, který nás řadí mezi kandidátskými zeměmi EU na 2. místo. Za významný úkol však současně ministryně Buzková označila vytváření takového prostředí, ve kterém se investice do znalostí prostě vyplatí.

Předsedkyně Akademie věd ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., zdůraznila velké možnosti, které českým vědcům a vědeckým týmům 6. rámcový program EU nabízí. Zároveň však podotkla, že je jen částí toho, co se rozumí evropským výzkumným prostorem, který zahrnuje spolupráci v celém evropském měřítku. V tomto smyslu už v uvedeném prostoru podle slov doc. Illnerové dávno jsme, a to nejen díky účasti v 5. rámcovém programu, ale prostě proto, že čeští výzkumníci se svými kolegy ze zemí Evropské unie intenzivně spolupracují. Samozřejmě jsou podle jejích slov stále značné rezervy. Mimo jiné se zmínila o přetrvávající fragmentaci českého výzkumu.

Konference také přiblížila pravidla účasti v 6. rámcovém programu, financování projektů a nové nástroje pro jeho realizaci. Ty mají totiž zajistit nebývalou míru autonomie řešitelských týmů, což by mělo vést k vysoké efektivitě řešení výzkumných projektů i vyšší aktivitě badatelů. Podle Petra Křenka z odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je 6. rámcový program mimořádný právě svými nástroji. Tímto termínem se označují různé typy projektů a akcí, jejichž pomocí se 6. RP uskutečňuje. Patří mezi ně především Sítě excelence a Integrované projekty. Jako jeden z hlavních cílů Sítí excelence, což jsou multipartnerské projekty, označila Colette Renierová z Evropské komise posílení evropské excelence v konkrétních výzkumných tématech prostřednictvím integrace klíčového množství odborných znalostí nutných k tomu, aby se Evropa v dané sféře stala vedoucí silou ve světě. Sítě excelence mají současně řešit i fragmentaci evropského výzkumu.

Akademický bulletin bude samozřejmě průběžně informovat nejen o účasti České republiky a českých vědců v 6. rámcovém programu, ale i o jejich aktivitách v celém evropském výzkumném prostoru.

Jana Olivová