Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Podpora účasti AV ČR v programech EU

Obrázek k článku 

V září 2003 byl v Kanceláři Akademie věd ČR zřízen samostatný referát pro podporu účasti AV ČR v programech Evropské unie, jehož dlouhodobým strategickým cílem je především usnadnit vědeckým týmům z jednotlivých akademických pracovišť participaci v mezinárodních projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie.

V současné době probíhající 6. rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj skýtá na jedné straně možnosti, jak se účastnit projektů na evropské úrovni, avšak přináší i určitá úskalí, v jejichž zdolávání by Vám toto nově vzniklé pracoviště mělo pomoci, a to pokud možno ve všech fázích Vaší účasti, tj. od informací o vydávání tzv. výzev k předkládání projektů, přes hledání partnerů, přípravy projektů a uzavírání konsorciálních smluv či vlastních kontraktů s Evropskou komisí až po informace o vyúčtování projektů a auditu. Také proto referát úzce spolupracuje s Technologickým centrem AV ČR, které má s účastí českých subjektů v rámcových programech EU bohaté zkušenosti. 6. rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj není jediným programem, jehož se pracoviště Akademie věd mohou účastnit, a proto není jedinou náplní činnosti referátu.

Od počátku fungování samostatného referátu pro podporu účasti AV ČR v programech EU uplynula relativně krátká doba, v níž jsem měla příležitost se seznámit se zkušenostmi některých pracovišť AV ČR s účastí v "evropských" projektech. Tyto zkušenosti považuji za klíčové z hlediska dlouhodobé koncepce činnosti referátu. Budu proto velmi ráda, když se na mě budete obracet se svými zkušenostmi, potřebami, náměty a poznámkami týkajícími se fungování programů Evropské unie zaměřených na vědu, výzkum a technologický rozvoj a zapojení České republiky – především pak Akademie věd – jako již brzy nového členského státu EU. Jsem přesvědčena, že jen vzájemnou komunikací se nám podaří vytvořit takové pracoviště, které bude plně odpovídat Vašim potřebám.

Těším se na spolupráci.
Mgr. PETRA KINZLOVÁ, M. A.,
kinzlova@kav.cas.cz
Tel.: 221 403 516
Fax: 224 229 181