Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

PF 2004

Obrázek k článku 

Mezinárodní sympozium Československo a Rumunsko v rámci versailleského systému se konalo ve dnech 2. a 3. října 2003 v Praze. Pořádala jej Smíšená komise historiků České republiky a Rumunska, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Historický ústav A. D. Xenopola RAV.

Sympozium mělo komorní charakter, zúčastnilo se jej celkem 17 historiků, 9 z Česka, 1 ze Slovenska a 7 z Rumunska. Zajímalo se o ně i diplomatické zastoupení Rumunska v Praze – jednání byl krátce přítomen rumunský velvyslanec G. Tinca a kulturní rada C. Stefanoaie. (Účastníci byli na závěr sympozia pozváni na rumunskou ambasádu.). Odeznělo na něm 13 příspěvků: prof. A. Zub (Historický ústav A. D. Xenopola, Jasy) přednášel o versailleském systému z historiografických perspektiv, Dr. C. Turliuc z téhož ústavu o pařížské mírové konferenci, prof. D. Ivanescu (Jasy) hovořil o rumunsko-české spolupráci v prvních letech po pařížské konferenci a o Cadereho misi na Sibiř, prof. C. Iordan (Ústav jihovýchodoevropských studií, Bukurešť) o uvolnění napětí mezi Bulharskem a Jugoslávií po versailleském jednání z pohledu Prahy a Bukurešti. Prof. I. Chiper (Historický ústav N. Iorga, Bukurešť) o Malé dohodě a shodách a neshodách v rozhodujícím momentu v letech 1935–1937, Dr. F. Solomon (Jasy) o Evropě z národních států vs. Evropě z minorit a Dr. O. Trasca (Historický ústav, Kluž) o Rumunsku a ČSR v předvečer 2. světové války a změnách hranic a teritorií. Příspěvek Dr. B. Ferenčuhové (Historický ústav SAV, Bratislava) byl věnován rumunsko-francouzské spojenecké smlouvě z roku 1926 a její funkci ve versailleském systému. Česká strana presentovala pět příspěvků: příspěvek Dr. E. Irmanové (Historický ústav AV ČR) o počátcích vzniku versailleského systému a maďarsko-rumunské relaci v letech 1918–1919 přednesl J. Hoppe. Doc. D. Jančík (Filozofická fakulta UK) hovořil o hospodářských souvislostech čs.-rumunského spojenectví mezi světovými válkami, Dr. F. Svátek (Filozofická fakulta UK) o vývoji názorů na versailleský systém v mezinárodní historiografii, Mgr. R. Vašek (Masarykův ústav AV ČR) o pokusu presidenta Beneše o oživení vzájemných vztahů ČSR s Rumunskem v roce 1936 a Dr. M. Tejchman (Historický ústav AV ČR) o Malé dohodě, Mnichovu a postoji Rumunska. Příspěvky ve světových jazycích budou publikovány ve zvláštním sborníku, který vyjde v České republice.

Sympoziu předcházelo zasedání Smíšené komise historiků ČR a Rumunska. Bylo domluveno uspořádání sympozia v roce 2005 v Rumunsku s tematikou Češi a Rumuni v habsburské monarchii. Zatímco první dvě sympozia uspořádaná Komisí v letech 2001 a 2003 časově zasáhla 20. století, sympozium budoucí se dotkne i starší historie. Jeho téma rozšíří zájem historiků o činnost Komise. Na zasedání Komise byl též představen sborník příspěvků ze sympozia konaného v září 2001 v rumunských Jasech. Má anglický titul Sovietization of Romania and Czechoslovakia. History, Analogies, Consequences a je konkrétním výsledkem spolupráce českých a rumunských historiků.

JIŘÍ JINDRA,
tajemník české části
Smíšené komise historiků ČR a Rumunska