Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Nové knihy

Gregor Mendel a počátky genetiky

Kniha vypráví o životě a díle opata augustiánského kláštera v Brně Gregora Mendla, zakladatele moderní genetiky. Jeho objev zákonitostí v přenášení rodičovských znaků na potomky začali oceňovat přírodovědci u nás i v zahraničí až 16 let po badatelově smrti. Ve 30. letech minulého století však genetiku zneužili nacisté a po roce 1948 byla tudíž odmítána jako reakční věda. S těmito a dalšími podrobnostmi Mendlova odkazu se mohou čtenáři seznámit v takovém rozsahu u nás poprvé.
Orel, Vítězslav. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

Premiér a anděl

Veřejný i soukromý život politiků neurčené země – to je téma nové prózy Ivana Klímy. Hrdinou příběhu plného korupčních afér, boje o posty, chamtivosti i idealismu je sám premiér se svou rodinou. Jakkoli snad některé epizody připomínají naše politické aféry a jejich mediální odraz, autorovi posloužily pouze jako model k vlastní výpovědi o patologii mocných, kteří ztratí schopnost mravní sebereflexe a dokonce i kontakt s realitou.
Klíma, Ivan. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (sv. 5)

Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí obsahují 8000 barevných i černobílých kreseb erbů a pečetí, doplněných autorovými podrobnými poznámkami a komentáři. Dílo vychází v pěti svazcích. Pátý svazek obsahuje faksimile atlasu šlechtických pečetí (přes 2750 kreseb). Reprodukce Sedláčkových kreseb a edici jeho textů doplňují editorovy poznámky. K vydání připravil Vladimír Růžek.
Sedláček, August. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

Poslední muž na Měsíci

Na pozadí dramatického závodu Američanů a Sovětů o dobytí vesmíru se odvíjejí osudy amerického astronauta s českými a slovenskými předky, Eugena Cernana, posledního muže, který zatím stanul na Měsíci. Vojenský pilot, jenž byl třikrát v kosmu a dvakrát na Měsíci, vypráví nejen svůj příběh, ale též příběhy a osudy svých kolegů, přátel a členů rodiny, kteří se zasloužili o úspěch amerického vesmírného programu. Z angličtiny přeložili Ľubica a Štěpán Jindrovi, doslov napsal Marcel Grün.
Cernan, Eugene; Davis, Don. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

Slovník floskulí

Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy Vladimír Just se častým obcováním s televizí, rozhlasem, novinami a časopisy nadýchal takového množství slovního smogu, že před pěti lety začal psát Slovník floskulí. „V jakém časovém horizontu?“, zeptá se redaktorka úředníka a myslí tím: do kdy. Nemusíte nic říkat, nemusíte si nic myslet – floskule mluví a myslí za vás. Proto je tak milují totalitní režimy, v demokraciích pak úřady, policajti a politici.
Just, Vladimír. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

Chvála zralých žen

Kniha popisuje vývoj a zrání mladého chlapce a později mladého muže v Maďarsku, Rakousku, v Itálii a Kanadě v období, které začíná 2. světovou válkou, pokračuje revolucí v Maďarsku a končí sexuální revolucí v šedesátých letech minulého století. Román se od svého prvního vydání v roce 1965 stal klasikou jemně erotického žánru a v překladech do mnoha jazyků se prodalo na tři miliony výtisků. Autor se narodil v Maďarsku (1933), v roce 1957 odjel do Kanady, v současné době žije v Londýně. Z angličtiny přeložila Klára Cabalková.
Vizinczey, Stephen. Academia, Praha 2003. Vydání 1.