Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Littera astronomica 2003

Obrázek k článku 

Česká astronomická společnost po druhé udělila prestižní cenu Littera astronomica osobnosti, která svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie v ČR. Letos ji ve Velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě převzal RNDr. Jiří Grygar

Úvodní slovo o laureátovi přednesl ředitel brněnské hvězdárny doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., a ve svém projevu přirovnal dr. Grygara k osamělému maratonskému běžci, "který – snad i zcela bez pokynu startéra – rozeběhl svůj závod. Nikdo neví, zřejmě ani on, na kolik kol se tento závod poběží, a zda vůbec si jeho počínání někdo povšimne." Dále promluvila ředitelka Podzimního knižního trhu dr. Markéta Hejkalová a cenu dr. Jiří Grygar přijal z rukou předsedy České astronomické společnosti Štěpána Kováře a knihkupce Jana Kanzelsbergra, který cenu podpořil poukazem na nákup knih.

RNDr. Jiří Grygar, CSc., je bezpochyby mediálně nejznámějším českým vědcem. Vděčí za to své neuvěřitelné síle a odhodlanosti popularizovat výsledky dosavadního vědeckého výzkumu. Při této činnosti využívá všech dostupných prostředků – časopisů, novin, rozhlasu, televize, přednáškových sálů, ale třeba i nevšedních míst při letních astronomických setkáních či festivalech. Za popularizaci vědy obdržel Jiří Grygar již řadu cen. V roce 1983 to byla cena Československé akademie věd, v roce 1994 získal cenu Akademie věd České republiky a v roce 1996 obdržel zatím jako dosud jediný Čech prestižní cenu Kalinga udělovanou organizací UNESCO za mimořádný přínos k popularizaci vědy.

Česká astronomická společnost dr. Grygara ocenila Litterou astronomicou především za jeho fenomenální nekonečný seriál Žeň objevů (slovy doc. Pokorného za jeho maratonský běh), kterým každoročně shrnuje nejvýznamnější objevy a poznatky na poli astronomie a příbuzných věd. Jeho Žeň se za dobu své existence stala doslova světovým unikátem, který postupem času získává další nezanedbatelný rozměr. Pro budoucí generace vytváří neocenitelnou kroniku zásadních milníků na cestě lidstva za poznáním vesmíru. Kroniku, kterou píše nikoliv jen zdatný publicista, ale především ryzí vědec. O to víc je zmíněná kronika čistým a přesným obrazem stavu vědeckého poznání v příslušném období.

Česká astronomická společnost při této významné příležitosti ještě udělila dr. Grygarovi mimořádné ocenění za dlouholetý přínos pro její rozvoj. Vyjmenovat vše, co Jiří Grygar pro ČAS vykonal, není v silách jednotlivce a ani místo vymezené pro tento článek by zdaleka nestačilo. Jen si dovolím v krátkosti napsat, že naši společnost dr. Grygar neopustil v žádné těžké chvíli a do dnešních dnů působí jako odborný poradce jejího Výkonného výboru.

Ing. Štěpán Kovář,
předseda České astronomické společnosti