Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Laserlab-Europe

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Svátkem fyziky by se nejspíše dalo nazvat slavnostní zahájení projektu Laserlab-Europe, jehož dějištěm byl 10. listopadu 2003 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, v areálu Na Mazance.

Laserlab-Europe je integrovaným projektem evropského Lasernetu pro připravovaný 6. rámcový program. Tvoří jej konsorcium 17 evropských národních laserových výzkumných institucí, od největších laserových laboratoří domovských zemí po menší instituce s velmi specializovaným programem, ale své služby nabízí i dalším nečlenským zemím. Spojení a znásobení společných sil konsorcia má hlavní úkol – zvýšit konkurenceschopnost Evropy. Činnost Laserlab-Europe nejen propojuje výzkumné laboratoře, ale podporuje jejich společné výzkumné aktivity a umožňuje koordinovaný přístup k jejich unikátnímu vybavení i hostujícím výzkumným týmům. Evropskou unií má být podporována vysokou finanční částkou 14 milionů eur na čtyři roky.

Badatelské centrum PALS, společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, je první laserovou uživatelskou laboratoří v nově přidružených zemích Evropské unie a už od roku 2000 patří do sítě Lasernetu. Za tři roky existence v něm v rámci akcí Transnational Access to Major Research Infrastructures a INTAS pracovali vědci z mnoha zemí.

Právě pražská laserová laboratoř PALS byla pověřena uspořádat slavnostní zahájení projektu Laserlab-Europe a zvolit zde jeho řídící orgán. Že se jedná o významnou akci v evropském měřítku zdůraznila přítomnost zástupce Evropské komise Daniela Pasiniho. Inauguraci byla přítomna předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová, místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a lidské zdroje Petr Mareš, ministryně školství mládeže a tělovýchovy Petra Buzková, koordinátor projektu Laserlab-Europe Wolfgang Sandner, ředitelé Fyzikálního ústavu AV ČR Karel Jungwirth a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Pavel Chráska a mnoho dalších zahraničních i domácích osobností.

Na Mazance byl 10. listopadu 2003 učiněn další mílový krok směrem ke společnému evropskému výzkumnému prostoru.

MARINA HUŽVÁROVÁ