Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Galerie 12/2003 - 50 let Fyzikálního ústavu AV ČR

Obrázek k článku
Předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová předala čestné medaile dr. Vladimíru Dvořákovi a dr. Janu Taucovi, oběma za mimořádný přínos ve fyzice.
©Renata Lounarová, Archiv FZÚ AV ČR

Obrázek k článku
Řediteli FZÚ AV ČR Ing. Karlu Jungwirthovi naslouchají prof. Jan Tauc s chotí a předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová.
©Renata Lounarová, Archiv FZÚ AV ČR