Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Soudobé dějiny slavily na Dunaji

České centrum v Bratislavě se 9. září 2003 stalo místem milého setkání - čtvrtletník Soudobé dějiny slavil své desáté narozeniny. Časopis, který vydává Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, je věnován československým, respektive českým a slovenským dějinám v mezinárodním kontextu od vzniku Československé republiky až do současnosti. Oslav se zúčastnilo všech šestnáct slovenských historiků, kteří se v minulém desetiletí na časopise autorsky podíleli, pozvání také přijali vědci z Historického ústavu SAV a Ústavu politických věd SAV, své české kolegy přišli pozdravit vědečtí pracovníci z vysokých škol, muzeí a archivů, nechyběli ani novináři a studenti historie. Pražští hosté, Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, jeho zástupce Jiří Kocian a vedoucí redaktor Soudobých dějin Milan Drápala, představili příští čísla časopisu, která budou tematická. Zájem o čtvrtletník Soudobé dějiny je mezi slovenskými historiky velký, jen je škoda, že jeho distribuce na Slovensku je závislá na výši poštovného z ČR, jež cenu časopisu neúměrně prodražuje. Zatím je k dispozici v knihovnách specializovaných pracovišť. Na setkání se diskutovalo mj. o projektech Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, na kterých se budou podílet i slovenští historikové.

VOJTECH ČELKO,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR