Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Salon inovací a investic

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ve dnech 23.-27. září 2003 se konal v pražském veletržním areálu Letňany 14. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2003. Jeho pořadatelem bylo ABF, a. s. V tomto roce se pořadatelé rozhodli nově do scénáře veletrhu zařadit Salon inovací a investic (SII). Smyslem této novinky na prestižním stavebním veletrhu bylo poskytnout příležitost pro neformální prezentaci výsledků základního a aplikovaného výzkumu a jejich aplikace do praxe.

Současně organizátoři umožnili představit investiční příležitosti v krajích České republiky a přeshraničních regionech. Salon inovací a investic byl určen zejména pro odborníky z oblasti inovačního podnikání a vědeckotechnického rozvoje, zpracovatele celostátních a regionálních výzkumných strategií, podnikatele z ČR a ze zahraničí, představitele investorů, stavební inženýry a architekty, studenty vysokých škol a další zájemce. SII byl organizován jako samostatná část veletrhu. Od vystavovatele nevyžadoval žádnou nákladnou přípravu expozice. Měl formu prezentačních panelů a jednacích stolů se společným zázemím pro pracovníky vystavovatelů.

Na vyzvání ředitele Kanceláře Akademie věd ČR RNDr. V. Petruse, CSc., se akce zúčastnila tato pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Technologické centrum AV ČR. Expozice byly zaměřeny na problematiku aerodynamiky staveb z hlediska jejich odolnosti a komfortu obyvatel, klimatu a technologie, předcházení havárií vlivem nebezpečných účinků dopravy, techniky péče o stavební památky, snižování nároků na energii při transportu tekutin, využití sluneční energie, možnosti zapojení do evropských výzkumných programů atd. Mimo pracovišť AV ČR se SII zúčastnila svými expozicemi řada českých technických univerzit (ČVUT Praha, VŠB TU Ostrava, VUT Brno a další) a některé další organizace, které se zabývají výzkumem využitelným ve stavební činnosti.

V průběhu veletrhu se ukázalo, že zavedení SII byl ze strany organizátorů velmi dobrý krok. Potvrdila se zkušenost z podobných akcí v zahraničí, že i na jakkoli specializovaném veletrhu zaměřeném na zcela konkrétní výrobky je třeba představit relevantní výzkum, a to jak na úrovni výzkumu základního, tak aplikovaného. Přestože SII byl na veletrhu FOR ARCH letos poprvé, návštěvnost expozic AV ČR a ostatních vystavovatelů předčila očekávání. Dokladem úspěšnosti byla i bohatě navštívená tisková konference, na které se vystavující ústavy krátce představily a následně seznamovaly novináře s podrobnostmi ve svých expozicích. ÚTAM AV ČR pojal účast na této akci jako součást oslav 50. výročí založení ústavu a vydal k této příležitosti speciální CD ROM, jehož se v průběhu pěti dnů veletrhu rozdalo několik set kusů. Podle předběžné představy organizátorů by měl být SII v rámci FOR ARCH 2004 opět zařazen. Tato příležitost znamená výzvu i pro další ústavy Akademie, aby zvážily možnost obohatit účast AV ČR na této prestižní akci.

Ing. JIŘÍ NÁPRSTEK, DrSc.,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR