Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Půlstoletí Humboldtovy nadace

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Nadace Alexandra von Humboldta byla založena v roce 1953 v Německu a jejím cílem je umožnit mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Nadace poskytuje stipendium ke studiu na německých univerzitách a ve výzkumných institucích vysoce kvalifikovaným lidem a vědcům nejrůznějších národností mladším 40 let. Každoročně stipendium na stáže trvající 6-12 měsíců získá až 600 studentů.

Na semináři, který 25. září 2003 uspořádala ve své budově na pražské Národní třídě Akademie věd ČR, společně s Univerzitou Karlovou v Praze a Humboldt klubem v České republice, zdůraznil Dr. Manfred Osten, generální sekretář Nadace, ve svém shrnutí 50 let mezinárodní podpory výzkumu Nadací Alexandra v. Humboldta, těsné vazby tohoto světově uznávaného přírodovědce a geografa, zakladatele nových vědních odvětví, s českým prostředím. Vedoucí referátu zahraniční podpory Dr. Gerrit Limberg pohovořil poté o Podpůrných programech Nadace Alexandra v. Humboldta.

Je potěšitelné, že i několik německých vědců přichází každoročně do českých Center excellence. Také v Německu je třeba čelit dobře známému problému, že mladí lidé chtějí dosáhnout vysokých výdělků a odcházejí proto na atraktivnější místa většinou do zámoří. Humboldtova nadace si však i dnes stále střeží svou ideu: 1. studenti musí být zcela svobodní, 2. nezbytná je mezinárodní vědecká společnost.

Dr. Limberg dále připomenul, že Humboldtova nadace klade důraz na jedince, ne na projekty, a že absolventi zůstávají v kontaktu s Humboldtovou nadací po celý život, což v době internetu není už vůbec žádný problém.

HaM