Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

 • Vlasta Ptáčková
  PRŮVODCE PODNIKATELE
  Jednoduché účetnictví

  Příručka je určena pro drobné a střední podnikatele, kteří účtují v jednoduchém účetnictví. Provádí podnikatele úskalími jednoduchého účetnictví a daňovou soustavou, uvádí praktické příklady, vyplněná daňová přiznání a přehledy na pojistné. Zabývá se i ukončením podnikatelské činnosti, kontrolní činností a sankcemi za nedodržování příslušných zákonů. Příručka je určena k vedení účetnictví v průběhu roku 2003 a ke zpracování daňového přiznání v roce 2004.
 • Václav Beran a kol.
  DYNAMICKÝ HARMONOGRAM
  Elektronické rozvrhování technicko-ekonomických procesů

  Publikace se zabývá základní otázkou ekonomických procesů - ekonomikou spotřeby času. Je zaměřena na praktické aplikace a návody při rozvrhování výroby do času, na propočty rizik a zdrojů i teoretický výklad k vývoji metod řízení a na klíčové otázky managementu výroby. Kniha poslouží projektantům, investorům, pracovníkům dodavatelských firem, zadavatelům veřejných zakázek, kontrolním orgánům.
 • Lewis Wolpert
  TRIUMF EMBRYA

  Publikace přibližuje laickému čtenáři vzrušující problematiku individuálního vývoje. Vznik mnohobuněčného jedince z jediné výchozí buňky, oplozeného vajíčka, ukazuje autor na různých modelových objektech vývojové biologie, jako jsou embrya ježovek, myši, čolka, kuřete a mouchy octomilky. Zabývá se také úlohou genů, jejich projevů a řízení v individuálním vývoji, vznikem určitého uspořádání embrya v prostoru i čase v závislosti na poloze buněk vzhledem k celku, úlohou genu s tzv. homeoboxy, vývojem spojů v mozku, problematikou určení a vývoje pohlaví, procesy regenerace, růstu a stárnutí a příčinami nádorového zvratu buněk při rakovinném bujení.
 • Bedřich Sedlák, Ivan Štoll
  ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

  Kniha je vysokoškolskou učebnicí o elektřině a magnetismu pro fyzikálně a přírodovědně zaměřené obory. Obsahem a pojetím značně překračuje osnovy základních kurzů fyziky a svým charakterem se blíží monografii. Jako informativní příručka může sloužit i zájemcům o studium této fyzikální problematiky.
 • Václav Baran
  JADERNÁ ENERGETIKA A DALŠÍ PROBLÉMY MODERNÍ CIVILIZACE

  Publikace je souhrnem autorových úvah, podložených jeho celoživotními zkušenostmi z přírodovědného výzkumu stejně jako z vlastního života. Základ knihy tvoří problematika spojená s jadernou energií a jadernou energetikou. Autor se však v knize, zejména v její druhé části, vyjadřuje rovněž k ekologii, principům demokracie, struktuře vědy a jejímu vztahu k umění, ale i k souvislostem mezi vědami přírodními a humanitními.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V ŘÍJNU 2003
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA

 1. Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský J. - Umělá inteligence 4 (vyšlo s podporou AV ČR)
 2. Szpilman, W. - Pianista
 3. Deyl, M., Hísek, K. - Naše květiny
 4. Kolektiv - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
 5. Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. - Umělá inteligence 1
OSTATNÍ NAKLADATELÉ
 1. Coelho, P. - Jedenáct minut, Argo
 2. Urban, M. - Stín katedrály, Argo
 3. Mandelbrot, B. - Fraktáty, Mladá fronta
 4. Legátová, K. - Jozova Hanule, Paseka
 5. Tchatcherová, M. - Umění vládnout, Prostor
Knihkupcův tip
 • Wagnerová, A. - V ohnisku nepokoje, Prostor

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz