Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Nové knihy

ADRESÁT NEZNÁMÝ
Již první uveřejnění prózy Adresát neznámý v americkém časopise Story v září 1938 vyvolalo menší senzaci. Dnes se toto drobné dílko ve světě dožívá zasloužené renesance a nového úspěchu. Autorka dokázala v několika málo dopisech přesvědčivě ukázat přerod jednoho z hrdinů, obchodníka s uměním a liberála amerického typu, v nadšeného nacistu. Šokovala čtenáře svou vypravěčskou jasnozřivostí, která byla záhy plně potvrzena krutými událostmi druhé světové války.
Taylor, Kressmann. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

OD SPOJENECTVÍ K ROZTRŽCE
Kniha přináší na základě podrobného výzkumu dosud nepublikovaných pramenů (zejména z archivu kalifornského Hooverova institutu) nový pohled na československo-polské vztahy v první polovině 20. století, především v období let 1939-1945. Přípravám poválečné československo-polské konfederace však zasadil rozhodující ránu negativní postoj SSSR - agresivní sovětská zahraniční politika přivodila i postupný rozpad vztahů mezi československou a polskou exilovou reprezentací.
Němeček, Jan. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

NEDŮLEŽITÉ TAJEMSTVÍ
Román se odehrává na jednom blíže neurčeném židovském předměstí Paříže, svým charakterem připomínajícím shtetl. Vzájemně propojené osudy několika postav vytvářejí do sebe uzavřený svět, jenž dýchá tajemnem, lidskostí a hlubokou znalostí života a smrti. Agnes Desartheová se narodila r. 1969 v židovské rodině v Paříži a za svůj román získala významnou literární cenu. Z francouzštiny přeložila Eva Pokorná.
Desartheová, Agnés. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

RUMPOLE OBHAJUJE
Dalších šest příběhů obhájce Rumpolea. Autor příběhů John Clifford Mortimer (1923) provozoval právnickou činnost až do roku 1979, kdy ho postava Rumpolea natolik proslavila, že se do soudní síně vracel pouze příležitostně. Jako právník se zúčastnil obhajob v některých slavných soudních sporech, jako byl proces s nakladatelstvím Penguin Books kvůli vydání Lawrencovy knihy Milenec lady Chatterleyové či případ skupiny Sex Pistols. Z anglického originálu přeložila Jaroslava Moserová.
Mortimer, John. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

ATLAS ERBŮ A PEČETÍ ČESKÉ A MORAVSKÉ STŘEDOVĚKÉ ŠLECHTY (SV. 4)
Pětidílné Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí obsahují 8000 barevných a černobílých kreseb erbů a pečetí, doplněných autorovými podrobnými poznámkami a komentáři. Čtvrtý svazek přináší edici erbů moravské středověké šlechty. Reprodukce Sedláčkových kreseb a edici jeho textů doplňují editorovy poznámky. K vydání připravil Vladimír Růžek.
Sedláček, August. Academia, Praha 2003. Vydání 1.

ZÁPISKY O ZÁPADNÍCH KRAJINÁCH ZA VELKÝCH TCHANGŮ
Přeložil a k vydání připravil Josef Kolmaš. Čínský buddhistický mnich Süan-cang (asi 600/602-664) prošel v letech 629-645 země Střední Asie a dnešní Afghánistán, Pákistán a Indii. Ve svém cestopise zachytil obrovské množství informací o přírodních, společenských, hospodářských, kulturních a náboženských poměrech v uvedených zemích. Překladatel doplnil text poznámkami, slovníčkem buddhistických a jiných výrazů, itinerářem, doslovem, výběrem z pramenů a literatury a rejstříkem. Text doplňují podrobné mapky.
Süan-cang. Academia, Praha 2002. Vydání 1.