Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Mezinárodní konference o geneticky modifikovaných plodinách

Entomologický ústav AV ČR za pomoci zástupců Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Karlovy univerzity a Vysokého učení technického v Praze pořádá mezinárodní setkání Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. Koná se v pražském konferenčním centru Krystal 26.-29. listopadu 2003 (podrobnosti na www.entu.cas.cz, v podadresáři GM crops conference). Setkání se zúčastní členové dvou pracovních skupin IOBC pro geneticky modifikované organizmy (GMO) a další odborníci z většiny evropských států. Kolem jednoho sta účastníků shrne dosavadní evropské poznatky o možném působení geneticky modifikovaných zemědělských plodin na životní prostředí. Příspěvky budou zveřejněny v Bulletinu IOBC a budou významným dokumentem pro řešení sporů kolem pěstování GM plodin v Evropě. IOBC (International Organisation for the Biological Control of Noxious Animals and Plants) je prestižní mezinárodní organizace, která ovlivňuje celosvětovou politiku v oblasti ochrany rostlin a v posledních letech se v tomto kontextu věnuje kritickému posouzení předností a nedostatků GM plodin odolných vůči škůdcům. Uspořádání konference v České republice je uznáním vědeckého výzkumu, který v naší zemi probíhá a přispívá k poznání v této oblasti. Vědecké poznatky posléze jistě ovlivní přístup EU k využití GM rostlin v zemědělství. Je potěšitelné, že česká vědecká pracoviště jsou začleněna do sítě pracovišť EU, zabývajících se touto problematikou, a nestojí stranou.

FRANTIŠEK SEHNAL,
Entomologický ústav AV ČR