Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Jak poznat své předky

Další přednáška z cyklu Akademická Praha 2003-2004 a zároveň první přednáška Univerzity Karlovy se konala ve středu 15. října 2003.

PhDr. Ivana Ebelová z Filozofické fakulty UK svým tématem: Jak poznat své předky aneb úvod do praktické genealogie naplnila oba připravené sály soustředěnými posluchači.

Hlavním obsahem přednášky bylo představení základních pramenů využívaných v rodopisném studiu (matriky, pozemkové knihy, katastry aj.), tzn. především pramenů vztahujících se k občanské genealogii. Pozornost byla věnována rovněž jejich uložení v našich archivech a možnostem využití. Přednášku trvající téměř hodinu a půl zakončil nadšený potlesk.

mat