Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Fyzika plazmatu na Mariánské

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Vědeckopopulární seminář Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Mariánské u Jáchymova má v tuto chvíli za sebou třetí ročník. Semináře jsou sice pro "nevědecké" pracovníky nepovinné, nicméně jsou jedinečnou příležitostí jak seznámit alespoň část technického a administrativního personálu s vědeckým programem jejich zaměstnavatele. Nejen to, semináře jsou vítanými a užitečnými setkáními kolegů z různých oddělení ústavu, která při nejlepší vůli v takovém rozsahu jako na Mariánské nelze v Praze uskutečnit.

Seminární premiéra v roce 1999 se týkala 40. výročí založení ÚFP, v roce 2001 doktorandi představili svoje umění přednášet v anglickém jazyce a konečně letos v září byl seminář věnován zahraniční spolupráci ústavu. Vědeckopopulárnímu semináři předcházel letos workshop věnovaný fyzice výbojů v plynech a kapalinách za účasti českých, moravských a slovenských fyziků.

Jestliže první den byl věnován "standardní" zahraniční spolupráci, která je pro jednotlivá oddělení nezbytná, byla druhý den na programu činnost asociace EURATOM IPP.CR, kterým je Česká republika přidružena k EURATOMU. Tři smlouvy v rámci asociace pokrývají fyzikální a technologickou problematiku termojaderné syntézy. Nesmírně důležitá je třetí smlouva týkající se organizace a výměny mladých vědeckých pracovníků. Konečně oddělení tokamak Ústavu fyziky plazmatu AV ČR kromě přednáškových kursů pro studenty a doktorandy University Karlovy a ČVUT letos uspořádalo Summer Training Course (SUMTRAIC) pro deset maďarských studentů. Na všech aktivitách se podílejí vysílající instituce.

Třetí den tradičně přivítal hosty jiných oborů, než je fyzika plazmatu. Dr. Vladimír Karas vyprávěl o kosmických objektech s extrémní gravitací a celý seminář byl zakončen živým a příjemným vystoupením doc. Heleny Illnerové o biologických hodinách.

V šaramantní dámě v džínovém kompletu s baťůžkem na zádech by málokdo hledal předsedkyni Akademie věd České republiky. Zřejmě pod dojmem sportovního vzhledu paní docentky se jí dostalo z úst ředitelů Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálního ústavu pánů profesora Chrásky a inženýra Jungwirtha poněkud nevědecké uvítací informace o ojedinělé akci doprovázející seminář. Každoroční cykloturistický výlet z Prahy na Mariánskou - via Klínovec - Tour de Plasma - se letos jel po páté. Letošní ročník byl výjimečný jednak tím, že poprvé za pět let byl v rámci trasy Praha-Mariánská nejrychlejšími cyklisty zdolán vrchol Klínovce, jednak účastí dvou děvčat. Pravda, neabsolvovala celou trasu, ale i tak předvedla úctyhodný výkon. Mimochodem i pomalejší skupina jezdců na kótu 1244 m/m - Klínovec vyjela také, i když omylem, neboť v husté mlze zabloudila...

MILAN ŘÍPA,
Ústav fyziky plazmatu AV ČR