Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Z fondu Josefa Sudka ve fototéce Ústavu dějin umění AV ČR

Originální negativ a nová kopie

"Do nejmenšího detailu vykreslená skutečnost 'plave' na hladině šedi vylučující všechny kontrasty, ale nesmírně jemně odstíněné."
(Antonín Dufek, Josef Sudek – Smutná krajina)

Tak zní jedna z charakteristik provedení Sudkových kontaktních pozitivů. Jako fotograf jsem se ocitl v situaci, kdy přede mnou ležela krabice originálních negativů Josefa Sudka se záběry, které vytvořil pro Družstevní práci. Byl jsem o sedmdesát let v čase dál. Různý materiál s různou hustotou, negativy na skle s odlišnou mírou poškození. Fyzikální i chemické změny. Různé typy fotografovaných předmětů, rozdílné světelné podmínky při vzniku snímků. Snahou a cílem bylo vytvořit z nesourodého celku tonálně jednotnou výstavní kolekci nových kopií. Originální kopie se ojediněle zachovaly (např. sbírka v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze). V Ústavu dějin umění AV ČR se nacházejí pouze negativy. Je pravděpodobné, že řadu negativů ani Sudek nevykopíroval. Novými kopiemi vznikl soubor určený pro výstavu ve finském muzeu Alvara Aalta v Jyväskylä. Vzápětí jsem pracoval na souboru druhém, mapujícím pohledy Josefa Sudka na město Hradec Králové (na snímku vpravo), určeném pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové (Josef Sudek. Fotografie Hradce Králové, 12. 6.–19. 10. 2003). V rámci této výstavy bylo široké veřejnosti představeno několik forem "původnosti" fotografického vyobrazení:

  • Originál, za který je považován pozitiv zhotovený autorem nedlouho po vzniku negativu.
  • Autorizovaný pozitiv je zhotovený většinou později autorem nebo pod jeho supervizí. Je autorem signován.
  • Neautorský pozitiv je zhotoven z originálního negativu. Měl by být uveden autor pozitivu, který v maximální míře respektuje pojetí tvorby původního autora.
  • Kopie je fotografickou reprodukcí z autorského originálu – přefotografovaný pozitiv, negativ, diapozitiv.
  • Faksimile je kopie napodobující co nejvěrněji originál včetně velikosti. Cílem je nerozeznatelnost.
Nejtěžším úkolem bylo vcítit se do uvažování autora a způsobu jeho práce nad negativy v temné komoře. Přiblížit se co nejvíce k původním snímkům. Konečná podoba snímků i přes pečlivé retušování nese místy viditelné kazy, které bez větších zásahů již nelze odstranit. Fotografie prezentují současný stav a odrážejí míru poškození původních negativů.

Nejintimněji jsem vnímal dotýkání se tvorby autora v určité celistvosti, v postupném odkrývání jemností. Bylo mi dobře ve světě Josefa Sudka.

VLADO BOHDAN, fotograf,
Ústav dějin a umění AV ČRReklamní fotografie Josefa Sudka ve Finsku

V roce 1977 získal Ústav dějin umění Akademie věd České republiky darem Boženy Sudkové více než 13 000 negativů reprezentujících dokumentační a reprodukční tvorbu včetně práce pro reklamu slavného českého fotografa Josefa Sudka. V letech 1928–1936 Josef Sudek pracoval pro Družstevní práci. V odkazu negativů je také soubor více než 300 negativů vytvořených pro toto družstevní nakladatelství, které ve dvacátých a třicátých letech výrazně podporovalo prorůstání funkcionalistického designu do moderního bytu prostřednictvím prodejen Krásná jizba.

Sudkův vybraný soubor negativů pro Družstevní práci z Ústavu dějin umění AV ČR, z nichž byly vytvořeny nové kopie, prokazuje bohatou strategii fotografa při snímání zadaných užitkových předmětů, od luxusních broušených skel přes kovové popelníky, stojany na cigarety až k porcelánovému nádobí. Předměty většinou navrhovali špičkoví designéři, zejména Ladislav Sutnar a Bohumil Južnič. Sudkovy reklamní fotografie jako celek dosud nebyly vystaveny ani publikovány.

Výběr šesti desítek nových kopií Sudkových fotografií pro Družstevní práci je vystavován v Muzeu Alvara Aalta v Jyväskylä ve Finsku pod názvem Josef Sudek: Flash of Design. Commercial Photography for Družstevní práce od 1. 8. do 19. 10. 2003 u příležitosti zahájení 9. mezinárodního sympozia Alvara Aalta v Jyväskylä. Na sympozium se sjelo na 200 účastníků, vesměs architektů, z celého světa. K výstavě, kterou pořádalo muzeum Alvara Aalta v Jyväskylä ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, byl vydán katalog v angličtině s reprodukcemi všech vystavených fotografií (na horním snímku motiv z obálky).

VOJTĚCH LAHODA,
Ústav dějin umění AV ČR