Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Výzva

Výkonný výbor Mezinárodní rady pro filozofii a humanitní vědy a valné shromáždění Mezinárodní akademické unie přijaly se zármutkem a zděšením zprávy o plenění iráckých kulturních pokladů, včetně těch, jež jsou umístěny v Národním muzeu a v Národní knihovně. Je nám líto, že vojenské síly nepodnikly žádné kroky k tomu, aby předešly plenění pokladů nevyčíslitelné hodnoty, jejichž ztrátu nelze nahradit.

Jsme přesvědčeni, že kulturní dědictví každého národa je součástí nenahraditelného bohatství lidstva. Ze své povahy si zaslouží, abychom na jeho ochranu a udržení vynaložili nejvyšší úsilí, ať už se nachází v historických lokalitách či historických městských částech, kulturní krajině, budovách nezvyklé estetické hodnoty, archeologických nalezištích, muzeích, knihovnách, archivech nebo v jiných zřídlech paměti lidstva.

To, co se stalo, nemůže být předmětem obvyklých reparací. Jediným řešením je pokusit se o znovunabytí rozchvácených artefaktů nebo aspoň zamezit, aby se dostaly na trh se starožitnostmi. Je však především důležité přesvědčit vlády o jejich odpovědnosti za ochranu kulturního dědictví země, proti níž nebo na jejímž území vedou válku, zejména zajištěním ostrahy archeologických nalezišť a co nejrychlejší obnovy místního archeologického průzkumu.