Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Proti totalitě

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera v Praze uspořádal 12. června 2003 pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta dvě zajímavé akce: odbornou konferenci Odpor proti diktatuře a kolokvium u příležitosti 50. výročí povstání v NDR ze 17. června 1953. Na konferenci vystoupil Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR s příspěvkem Československá měnová reforma 1953, o východoněmeckém povstání 17. června 1953 a o historii krize reálného socialismu přednášel Jürgen Danyel z Zentrum für Zeithistorische Forschung v Postupimi. Poslední dva příspěvky byly věnovány roku 1956: o situaci v Polsku promluvil Lukasz Kamiński z Institutu národní paměti ve Vratislavi a s maďarským povstáním za svobodu obeznámil přítomné László Varga z Městského archivu v Budapešti. Kolokvium, jež navazovalo na konferenci, zahájili Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a Frank Spengler, ředitel Nadace Konrada Adenauera v Praze. Přítomné pozdravil velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Michael Libal, hlavní referát na téma Povstání ze 17. června 1953 – signál pro svobodu a demokracii pronesl poslanec Spolkového sněmu Německa a předseda představenstva Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Rainer Eppelmann. Kolokvia se zúčastnil též Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu České republiky.

ZUZANA BUKOVSKÁ