Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Pomoc ze Saska Archeologům

Loňská srpnová povodeň, která těžce zasáhla historickou budovu Archeologického ústavu AV ČR na Malé Straně, zničila kromě rozsáhlých knihovních a geodetických fondů a laboratoří také nesmírně hodnotný archiv s fotografickou dokumentací. Jednu z jeho nejcennějších součástí tvořila kolekce zhruba 20 000 skleněných fotografických desek, zaznamenávající historii archeologického bádání v Čechách od jeho pionýrských počátků.

K záchraně před úplnou zkázou nabídly okamžitou pomoc saský Landesamt für Archäologie a Landesmuseum für Vorgeschichte v Drážďanech. Soubor skleněných desek byl kompletně převezen do Drážďan, kde se od sklonku září 2002 do poloviny dubna 2003 postupně převáděl do digitální podoby s vysokým rozlišením. Celá operace se mohla uskutečnit díky neprodleně navrženému projektu, podpořenému Spolkovou kulturní nadací částkou téměř 19 000 eur. Na záchranné práci v Drážďanech se podílelo celkem 38 českých archeologů a studentů. Hodnota vlastního výkonu saského Zemského úřadu pro archeologii (Landesamt für Archäologie – Sachsen) je vyjádřena částkou 13 359 eur. Zachráněné skleněné desky se po roztřídění předávají zpět do Prahy. Existuje však již další následný projekt restaurátorských zásahů asi na 3000 vybraných exemplářích.

Souběžně s pomocí k nápravě povodňových škod uspořádalo Zemské muzeum od 19. 11. 2002 do 30. 3. 2003 v Japonském paláci v Drážďanech mimořádnou výstavu Město – země – povodeň. Zpět do boudoucnosti. Expozice, která přiblížila mj. i dosah katastrofy v pražském Archeologickém ústavu AV ČR, byla již přenesena také do Městského centra dějin a umění v Riese. Tento podstatný výraz solidarity vůči pražským kolegům vynesl nezanedbatelný obnos 1016 eur. Obě saské zemské instituce vyslovily potěšení nad tím, že mohla ředitelka Zemského úřadu pro archeologii paní Judith Oexle předat 16. června 2003 jejich příspěvek Archeologickému ústavu AV ČR v Praze.

Mezinárodní pomoc dále pokračuje
Archeologický ústav AV ČR v Praze přijal další významný projev mezinárodní solidarity. Z iniciativy Institutu für Vor- und Frühgeschichte Univerzity Friedricha Schillera v Jeně byla na sklonku roku 2002 zahájena finanční sbírka na pomoc pražskému ústavu, jejímž výsledkem je částka přes 2000 eur. 27. srpna 2003 šek s obnosem oficiálně předal vědecký pracovník jenského univerzitního pracoviště PD Dr. Jan Bemmann řediteli ARÚ AV ČR dr. L. Jiráňovi, CSc.

PETR DRDA,
Archeologický ústav AV ČR