Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Experimentální ověření napjatosti střešní ocelové konstrukce haly Sazka

Ocelová konstrukce o hmotnosti 700 tun zastřešuje prostor hokejového stadionu oválného půdorysu (98 x 135 m) s kapacitou asi 17 000 sedících diváků.

Konstrukci střechy tvoří 36 příhradových vazníků, které se v radiálách sbíhají ke středovému kruhovému prstenci; opačné konce vazníků jsou podepřeny okrajovým nosníkem, jenž v půdorysu vytváří zmíněný ovál. Každý příhradový vazník má ocelové táhlo o/ ~100 mm, přebírající vodorovnou reakci od svislého zatížení. Při montáži 36 příhradových nosníků se k jejich provizornímu podepření použila středová podpora. Před jejím odstraněním byla všechna táhla napnuta hydraulickým zařízením. Současné napnutí všech táhel by bylo ideální, ale ekonomicky neúnosné. Proto bylo teoreticky vypočteno postupné napínání čtveřic táhel, vždy symetricky vůči středu prstence.

A tak vznikl úkol: postupné napínání (celkem 9 čtveřic táhel) musí být v takovém sledu a je nutné aplikovat takové síly, aby po napínání poslední čtveřice byly ve všech táhlech shodné síly. (S podobným problémem stejného charakteru se setkáme, když např. dotahujeme uvolněné dráty v kole velocipedu.)

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR byl pověřen měřením napětí v táhlech v různých fázích stavby střechy, aby byl ověřen teoretický výpočet (Ing. V. Janata, CSc., z firmy EXCON). Všechna táhla byla opatřena dvojicí aktivních a dvojicí kompenzačních elektrických odporových tenzometrů. Jimi byla sledována napětí současně ve všech 36 táhlech před, při a po napínání. Tým experimentátorů Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR aplikoval své bohaté zkušenosti a přispěl k realizaci této unikátní ocelové konstrukce.

Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR