Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Experimentální letní škola na tokamaku CASTOR

Provoz budoucího fúzního zařízení, jakým se stane plánovaný mezinárodní tokamak ITER, bude nepochybně potřebovat novou generaci fyziků beznámených se všemi aspekty experimentální práce na tokamacích. Jejich praktické vzdělávání lze výrazně urychlit, pokud se dostanou do přímého styku s realitou experimentu. Pro tento účel jsou optimálním řešením malá experimentální zařízení. Jedním z dostupných v rámci Evropy je malý, ale flexibilní tokamak CASTOR (Czech Academy of Sciences TORus), který provozuje Ústav fyziky plazmatu AV ČR v Praze. Tokamak je vybaven základní diagnostikou, systémem sběru dat a vhodným softwarem pro jejich zpracování. Denně se provádí 50–60 reprodukovatelných výbojů s opakovací frekvencí okolo 10 minut. Vědečtí pracovníci z CASTORu mají bohaté zkušenosti se vzděláváním a školením jak českých, tak zahraničních studentů. Proto se čeští a maďarští partneři v programu EURATOM rozhodli využít všech těchto předností a společně zorganizovali Experimentální letní školu na tokamaku CASTOR (Summer Training Course, SUMTRAIC). První ročník se konal 2.–6. června 2003 za účasti deseti maďarských studentů (VŠ i postgraduálních) a tří maďarských lektorů. Letní školy se mohl zúčastnit pouze ten, kdo složil zkoušku z jednosemestrálního přípravného kurzu, kde se seznámili s principy jaderné fúze a s prací fúzních zařízení.

Příprava začala již několik týdnů před samotnou letní školou. Studenti byli rozděleni do tří skupin, každá z nich dostala jednoho českého a jednoho maďarského lektora. Manuály popisující jednotlivé diagnostické metody byly připraveny dopředu, a tak se mohli studenti seznámit s plánovanými aktivitami již doma. Studenti si pak s sebou do Prahy přivezli notebooky vybavené softwarem vhodným k přístupu do databáze CASTORu a k následnému zpracování experimentálních dat.

První den letní školy byl věnován seznámení s klíčovými uzly tokamaku CASTOR, jako je vakuový systém, napěťové zdroje, používané diagnostické metody apod. Rovněž bylo provedeno několik standardních výstřelů tokamaku a byly vyhodnoceny základní experimentální údaje. Následující dny se jednotlivé experimentální skupiny věnovaly specializovaným měřením. Z každé skupiny byl vybrán jeden student, aby řídil tokamak, jiný měl na starosti svěřenou diagnostiku a zbylí studenti vyhodnocovali experimentální data. Poslední den byl věnován přípravě prezentací a diskusi o výsledcích. Letní škola byla zakončena v pátek odpoledne společným seminářem, kde studenti prezentovali hlavní dosažené výsledky.

První experimentální letní škola na tokamaku CASTOR (SUMTRAIC) splnila svůj hlavní cíl ukázat v praxi základní aktivity spojené s reálným fúzním experimentem – měření, zpracování dat, diskuse o výsledcích a jejich prezentace, dokonce včetně havárie na experimentu (neočekávané selhání hlavní turbomolekulární vývěvy tokamaku). Další letní škola se uskuteční za rok, opět v červnu. Bude prodloužena na 10 dní, aby zbylo více času na diskusi a případné napsání krátké výzkumné zprávy na konci kurzu. Očekává se účast studentů z celé Evropy. Webově založený vzdělávací fúzní kurz bude s předstihem k dispozici na stránkách maďarské asociace.

VLADIMÍR WEINZETTL, JAN STÖCKEL,
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,
SÁNDOR ZOLETNIK,
KFKI-RMKI Budapešť