Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

75. výročí Československé společnosti mikrobiologické

Vila Lanna hostila 12. září t. r. účastníky významné události. U příležitosti 75. výročí jedné z nejstarších organizací svého druhu na světě, Československé společnosti mikrobiologické, se sešly špičky oboru, aby si připomněly nejen léta minulá, ale především současnost.

Zmínit se je třeba nejen o jednom ze zakladatelů společnosti, Františku Patočkovi a prvním předsedovi Ivanu Holmovi, ale také například o Miloši Rýcovi, který se zasloužil v novodobé historii o to, že se Česká republika stala v roce 1994 pořadatelem světového mikrobiologického kongresu IUMS 94, a o současném předsedovi Jaroslavu Spížkovi, který stojí v čele společnosti již ve druhém funkčním období a významným způsobem se podílí na respektovaném postavení společnosti. Československá společnost mikrobiologická podněcuje řadu aktivit – kromě pořádání tuzemských a mezinárodních konferencí a seminářů vyvíjí také bohatou autorskou a vydavatelskou činnost. Pro své členy vydává od roku 1960 čtyřikrát ročně Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, který získal mj. v roce 2000 renomované mezinárodní označení ISSN 0009-0646. V uplynulém roce slavil 45. výročí založení časopis Folia Microbiologica (původně Československá mikrobiologie), distribuovaný do více než 40 zemí světa, v jehož redakční radě působí přední čeští a slovenští mikrobiologové. Je vydáván ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR. Významným vydavatelským počinem se staly Kapitoly z dějin československé mikrobiologie I, II (1998, 2002).

Společnost také motivuje mladé vědecké pracovníky každoročním udělováním Ceny pro mladého českého a slovenského mikrobiologa. Od roku 2000 uděluje Patočkovu medaili určenou vynikajícím vědcům, kteří se zasloužili o mikrobiologii.

Slavnostního dopoledního matiné se zúčastnila řada osobností nejen z Akademie věd ČR, přítomen byl také zástupce velvyslanectví Slovenské republiky, hosté z vysokých škol a dalších vědeckých pracovišť obou republik. Příjemná a neformální atmosféra jenom umocnila mimořádnou cennost vzájemného potkávání kolegů a přátel navzdory zeměpisným hranicím, které se ukázaly být – alespoň při této příležitosti – zcela nepodstatnou skutečností.

MoM