Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

16. mezinárodní hmotnostně-spektrometrická konference

Ve dnech 31. 8.–5. 9. 2003 se ve skotském Edinburghu uskutečnila již 16th International Mass Spectrometry Conference (IMSC), na evropské poměry akce nebývalých rozměrů – s více než 1400 účastníky. Konferenci pořádá Světová společnost pro hmotnostní spektrometrii zatím v tříletých intervalech. Členy společnosti je 35 států, další země mají statut pozorovatelů. Není bez zajímavosti, že pořadatelem příští akce, tedy 17th IMSC v roce 2006, bude Česká republika. Další pokračování se mají konat již ve dvouletých intervalech, a to v německých Brémách (2008), příp. italském Turínu (2010 – zatím nepotvrzeno).

Na edinburghské konferenci zaznělo během pěti dnů šest plenárních přednášek, 105 ústních sdělení ve 20 různých sekcích, konalo se 11 workshopů, osm firemních seminářů a bylo uvedeno 822 posterů. Z České republiky přijelo 20 účastníků, kteří přednesli tři ústní sdělení a prezentovali řadu posterů. Konference samotná měla vysokou vědeckou úroveň.

Každý den po plenární přednášce (např. C. Pillinger: Beagle 2 – Searching for life on Mars, D. F. Hochstrasser: Proteomics and Mass Spectrometry in Medicine) byly paralelně čtyři sekce s keynote a krátkými sděleními (např. Fundamentals, Proteomics, Metabolomics, Genomics, Discovery Pharma, Environmental Chemistry in 2003, Forensics, New Instrumentation in MS, Drug Metabolism and Bioanalysis). Polední pauzy předcházely posterovým sekcím, které se prolínaly s prezentacemi firem působících na širokém poli hmotnostní spektrometrie. Odpolední sekce vyplnily workshopy (např. FTMS, Accurate Mass Measurement, A Discussion of Shotgun Based Proteomic Methods, New Strategies to Address the Needs of Drug Discovery), které kromě úvodní přednášky obsahovaly často i bouřlivou diskusi o výhledech do budoucnosti daného oboru hmotnostní spektrometrie.

V průběhu konference byly předány ceny za významný celoživotní přínos pro obor hmotnostní spektrometrie (Thompson Medal Award), dále byla předána Cena Kurta Brunneeho za nejlepší novátorskou instrumentaci na poli hmotnostní spektrometrie a ceny časopisu Journal of Mass Spectrometry. Thompsonovu medaili získala trojice prof. Richard M. Caprioli, prof. Franz Hillenkamp a prof. Victor L. Talroze.

Konferenci uzavřely dvě plenární přednášky nositelů Nobelovy ceny za chemii za rok 2002 (Koichi Tanaka: The Origin and Future of Macromolecule Ionization by Laser Irradiation, John B. Fenn: Electrospray Wings for Molecular Elephants).

Rozšířené abstrakty všech příspěvků jsou přístupné na konferenční webové stránce http://www.imsc-edinburgh2003.com.

Protože příští IMSC konference se bude konat v Kongresovém centru v Praze, byly v Edinburghu uvedeny dvě reklamní prezentace IMSC 2006, první na uzavřené schůzi před Mezinárodním výborem, druhá v rámci jedné z plenárních sekcí. Praha měla dále k dispozici komerční stánek s informačními plakáty, které na sebe upozorňovaly kolemjdoucí blikajícím vrcholem označujícím na časové škále rok 2006. Ve stánku byly k dispozici další reklamní materiály. Akce měla ohlas – zatím se pro pražské pokračování zaregistrovalo 100 účastníků (na 800 vstupů na stránky konference http://www.imsc2006.org). 17th IMSC se bude konat ve dnech 27. 8.–1. l9. 2006. Garantem akce je Akademie věd ČR, pořadatelem Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze.

VLADIMÍR HAVLÍČEK,
Mikrobiologický ústav AV ČR