Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Omluva

Na webových stránkách Akademického bulletinu v čísle 11/2002 se technickým nedopatřením objevilo v rozhovoru s prof. Zahradníkem Terorizovat lze i pomocí pokleslé žurnalistiky tvrzení, které se podle názoru pana Zdeňka Slaniny dotýká jeho práv a poškozuje jej. V rámci dobrých přátelských vztahů a serióznosti Akademického bulletinu akceptujeme požadavek pana Slaniny na zveřejnění tiskové omluvy podle tiskového zákona a vyjímáme z jeho e-mailu, kterým reagoval na uvedený článek: "Není pravda, že můj článek v LN 'Na vině je Akademie' by obsahoval nekompromisní volání zrušit Akademii - obsahuje jen a pouze názor, že Akademii je třeba reformovat. Není pravda, že má mysl není evidentně v pořádku. Není pravda, že jsem velmi pokročilým sexuálním deviantem."

Čerpáno z e-mailu pana Zdeňka Slaniny z 9. 1. 2003.

Vydavatel Akademického bulletinu Tiskový odbor AV ČR