Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Ocenění

Bolzanova medaile

Předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová předala dne 14. 10. 2002 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. Jeanu Mawhinovi z Université Catholique de Louvain.

Profesor Jean Mawhin je světově uznávanou vědeckou osobností v několika oborech matematické analýzy, zejména v teorii nelineární funkcionální analýzy, v teorii diferenciálních rovnic a v teorii integrálu. Je autorem, resp. spoluautorem čtrnácti monografií a asi sta článků publikovaných ve sbornících konferencí, přičemž se většinou jedná o rozsáhlé a významné práce monografického charakteru. Byl jedním z prvních matematiků světového významu, který rozeznal význam názorné součtové definice obecného integrálu.

Prof. Jean Mawhin spolupracoval v sedmdesátých letech minulého století s českým matematikem Svatoplukem Fučíkem. Mnohokrát přednášel na významných vědeckých konferencích v ČR a jeho přednášky vždy patřily k jejich hlavním vrcholům. Mawhinovy práce často citují a využívají čeští specialisté.

Medaile Josefa Hlávky

Na návrh předsedkyně AV ČR udělila v r. 2002 správní rada Nadace "Nadání Josefa,Marie aZdeňky Hlávkových" v souladu se svým statutem Medaili Josefa Hlávky 2002 prof. RNDr. Janu Svobodovi, DrSc., bývalému řediteli Ústavu molekulární genetiky AV ČR, jednomu z nejcitovanějších klasiků v oboru retrovirologie, který základním způsobem přispěl k formulaci protivirové hypotézy, zakládajícímu členu Učené společnosti ČR, vedoucímu redaktorovi mezinárodního časopisu Folia Biologica. V některém z příštích čísel Akademického bulletinu přineseme větší materiál na toto téma.

Na návrh AV ČR byla též udělena Cena Josefa Hlávky 2002 nejlepším vysokoškolským studentům a mladým vědeckým pracovníkům Mgr. Martinu Kružíkovi, Dr., z Ústavu teorie a automatizace, RNDr. Kateřině Luterové, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AVČR, Ing. Jiřímu Brusovi, Dr., z Ústavu makromolekulární chemie, Mgr. Ing.Adamu Pavlíčkovi z Ústavu molekulární genetiky a Mgr. Milanu Řepovi, PhD., z Historického ústavu.

Slavnostní předání se konalo 15. listopadu 2002 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech.

Medaile J. Dobrovského

PhDr. Mojmír Otruba se narodil 18. 9. 1923 v Mladé Boleslavi v rodině učitele. Maturoval na klasickém gymnáziu, poté se vyučil tovaryšem knihařským, po druhé světové válce studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studií byl pracoval v různých zaměstnáních, mj. i ve Svazu bojovníků za svobodu. V r. 1949 získal doktorát filozofie. Na ministerstvu školství připravoval památník národního písemnictví. Od r. 1952 do r. 1984 byl zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu. Jako literární historik - bohemista se zabýval především literaturou 18. a 19.stol. V r. 1961 vydal monografii Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla (spolu s M.Kačerem) a v r. 1962 monografii Božena Němcová. V novější literatuře se věnoval např. F.Šrámkovi a K. Čapkovi. V literární teorii se zabýval především (kromě textologie teoretické i praktické) záležitostí významu individua a dále záležitostí hodnot. Inicioval a redigoval vznik sborníku Rukopisy královédvorský a zelenohorský - dnešní stav poznání. "Záležitost Rukopisů se tehdy stávala nepřehlednou, bylo třeba udělat takový generální účet," říká dnes PhDr. Mojmír Otruba, DrSc. V r. 1994 vydal soubor studií Znaky a hodnoty. V encyklopediích je nazýván představitelem neostrukturálního přístupu v literární historii.

Dne 12.listopadu 2002 obdržel z rukou doc. PhDr. Lydie Petráňové, CSc., místopředsedkyně AV ČR, Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského. Při té příležitosti jsme v Akademickém bulletinu 12/ 2002 omylem zveřejnili místo fotografie PhDr. M. Otruby, DrSc. snímek doc. PhDr. Jaroslava Kolára, CSc. Oběma vědcům se velice omlouváme.

JS