Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Nové knihy

Kapesní průvodce: Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Švédsko, Rakousko, Guide to living in the Czech Republic
Kapesní průvodce jsou určeny pro individuální turistiku i pro obchodní cesty, zejména vlastním automobilem. Knihy však poslouží také jako podklad pro výběr nejkrásnějších nebo nejzajímavějších destinací turistických zájezdů, jsou zde i kapitoly o umění, historii, přírodě apod. Tato řada vyniká především aktuálností a je doplněna o více než 100 internetových adres týkajících se dané země, jazykovým slovníčkem s výslovností všech slov a zajímavými barevnými fotografiemi.
Petro, J., Němec, D., Vlk, F., Konečná, J., Nakladelství Computer Press, a. s., Praha 2002. Vydání 1.

Becket a zen
Dilema v románech Samuela Becketa

Kniha Paula Fostera je velmi zdařilým průnikem mezi umělecko-vědeckou a filosoficko-psychologickou statí na téma základní nauky buddhismu a existencionální krize člověka moderní společnosti. Becket, podobně jako buddhismus, zkoumá to nejpodstatnější - lidskou mysl. Foster uplatňuje své znalosti zenu, aby v jeho světle ukázal Becketovy reflexe týkající se otázek, jakými jsou povaha vědomí a osobní identita; smysl existence a utrpení; pravdivé vidění reality, času, změny a možnosti " spásy".
Foster, Paul, Nakladatelství Mladá fronta, edice Myšlenky, Praha 2002. Vydání 1.

Psáno osudem a politikou
Vzpomínky Sylvy Součkové nejsou jen pouhým popisem jejích životních cest a hledání duševní rovnováhy, ale i hlubokou reflexí rodinných a společenských vztahů ženy, jejíž osud silně ovlivnila 2. světová válka a komunistický režim po roce 1948. Jako dítě odjela v roce 1939 do Velké Británie do svého prvního exilu (s pomocí tzv. Wintonova kindertransportu), na podzim 1968 opustila vlast podruhé,jako zkušená novinářka.
Součková, Sylva, Academia, Praha 2002.Vydání 1.

Bídníci
K romantickému příběhu o bývalém galejníkovi, který zbohatne a pomáhá svým přátelům, se vracejí nové a nové generace čtenářů, kteří spolu s Hugovými hrdiny prožívají jeden z nejkrásnějších příběhů o utrpení a lásce, jaký kdy byl napsán. Sledujme tedy po letech znovu dobrodružství Jeana Valjeana a jeho věčného stínu Javerta, osudem pronásledované Fantiny a její malé Cossety, ušlechtilého Maria a vykutáleného Thénardiera. Z francouzského originálu přeložila Zdeňka Pavlousková.
Hugo, Victor, Academia, Praha 2001. Dvoudílné vydání v tomto překladu 3.

Jako červenej Karkulák
Dopisy z vězení

Rudolf Battěk byl jedním z předních disidentů v letech 1968 až 1989. Jeho dopisy z vězení svědčí o tom, že pisatel nepokládal dobu strávenou ve vězení jen za zdlouhavé čekání na chvíli, kdy bude propuštěn. I ve vězení byl schopen přemýšlet a tvořit, žít smysluplně. Přitom si trvale uchoval jednu ze svých charakteristických vlastností, totiž smysl pro humor. Battěkovy dopisy z vězení jsou cenným svědectvím o období tak zvané normalizace v Československu (1969-1989) a především o osobnosti, která v tomto období sehrála významnou úlohu. Kniha vychází s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
Battěk, Rudolf, Gallery, Litomyšl 2002.

Indonéské sny
V knize se čtenář seznámí s nádherou krajiny a kulturou indonéského lidu nejen prostřednictvím příběhu sepsaného českou autorkou Janou Chaloupkovou, ale i kolekcí fotografií slovinského umělce Damjana Prelovšeka. Na pozadí příběhu exotické lásky, jež překonává hranice národnostní a věkové, představují historické památky, přírodní krásy a bohatou kulturu země tisíce ostrovů.
Chaloupková, Jana, Academia, Praha 2002. Vydání 1.

Na paměť Karla Kučery
Výbor z článků a projevů k příležitosti nedožitých Kučerových sedmdesátých narozenin, není schopen nahradit Kučerovo mluvené slovo, ale chce jej alespoň takto připomenout vrstevníkům a částečně představit. Karel Kučera byl po celá desetiletí duší výboru Historického klubu. Zabýval se rozmezím let 1958-1989. Osobnost Karla Kučery přibližuje také soubor dopisů v závěru publikace a čtyřstránková fotografická příloha.
Klener, Pavel, (ed.), Univerzita Karlova, Praha 2002. Vydání 1.