Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Nejpřátelštější cena

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

"Je to ta nejpřátelštější a nejsrdečnější cena", řekla prof. Rudolfu Zahradníkovi, svému předchůdci "ve zbroji" předsedkyně Akademie věd České republiky doc. Helena Illnerová, předávajíce mu nejvýznamnější ocenění, jež instituce uděluje, Čestnou medaili
DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS.

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., po celé své funkční období předsedy Akademie věd České republiky medaile a ocenění předával jiným. 28. listopadu 2002 se ve vile Lanna sešli vzácní hosté, osobnosti AV ČR na slavnosti, při níž výše uvedenou cenu převzal právě Rudolf Zahradník. Současná paní předsedkyně Akademie věd ČR ve své srdečné a milé řeči uvedla, že o to radši jemu samému čestné ocenění předává.

Čestnou medaili DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS doposud získali tito význační lidé: prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (1996), prof. Ing. Jan Jeník, CSc. (1997), RNDr. Svatopluk Krupička, CSc. (1997), prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (1997), prom. fyz. Bedřich Velický, CSc. (1997), plk. John Blaha (1998), prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (1998), Dr. Jean-Marie Cadiou (2000), doc. RNDr. Milan Straškraba, DrSc. in memoriam (2000), prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (2000), Msgre Giovanni Coppa (2000), prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. (2001), prof. Emil Antončík (2002), prof. Dr. Camille Sandorfy (2002).

Marina Hužvárová