Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Česká hlava

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Národní ceny v soutěži Česká hlava, pro významné vědce, techniky a manažery, byly uděleny 15. listopadu 2002. Ceny byly předány za podpory předních českých politiků, vědců, zástupců VŠ a ústavů AV ČR v Národním domě v Praze na Smíchově. Průběh slavnostního večera Slavní slavným zaznamenávala Česká televize, která pořad odvysílala 8. 12. 2002.

Národní cenu Česká hlava získali za výzkum Využití polymerních nosičů keratinocytů pro krytí kožních defektůspolečně Ing. Jiří Labský, CSc., a doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Ing. Labský pracuje v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, je autorem 35 patentů a 82 původních článků v mezinárodních časopisech. Doc. Smetana z Anatomického ústavu University Karlovy, 1. lékařské fakulty a z Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad University Karlovy je autorem 116 publikací a několika patentů. Národní cenu Česká hlava tak letos společně získali dva vědci, kteří spolu velmi úspěšně spolupracují a jejichž spolupráce je příkladem velmi dobrého vztahu mezi AV ČR a vysokými školami. Cenu laureátům předali Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a předsedkyně odborné poroty soutěže a Arnošt Lustig, prezident organizačního výboru projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava.

Ocenění vědci se podíleli na unikátním vynálezu, který umožňuje připravit transplantát lidské kůže bez pomoci myších buněk, přičemž lze pro transplantát použít i zmrazené vzorky kůže pacienta. Kožní buňky (keratinocyty) se běžně používají pro krytí rozsáhlých kožních defektů, jako jsou popáleniny, bércové vředy a proleženiny. V praxi se pacientovi odebere malý kousek kůže (asi 3 cm) z něhož se izolují keratinocyty. Tyto buňky se společně kultivují s myšími podpůrnými buňkami, které umožní růst keratinocytům. Namnožené lidské keratinocyty mohou být přeneseny na poraněnou část těla. Při tomto postupu množení keratinocytů je možné z malého vzorku kůže následně pokrýt relativně velké plochy povrchu těla, např. u pacientů s popáleninami nebo trofickými vředy. Vlastní přenos namnožených buněk na pacienta je však technicky náročný a ne vždy úspěšný. Vynález českých vědců umožnil množení vzorku pacientovy kůže bez pomoci myších buněk na umělých, zcela nových polymerních nosičích. Pomnožené keratinocyty mohou být přeneseny na polymerním nosiči přímo na kožní defekt pacienta, přičemž polymerní nosič slouží zároveň jako kryt pro poranění. Glykobiologických principů popsaných v objevu lze využít i při diagnostice maligních nádorů vycházejících z dlaždicobuněčných epitelů.

Invence Ing. Jiřího Labského, CSc., v oblasti syntézy biopolymerů bude mít klíčový přínos pro řešení projektů orientovaných na rozsáhlé ztráty kožního krytu traumatického i metabolického původu, které představují závažný zdravotní i ekonomický problém. Kultivované keratinocyty, lidské i prasečí, jsou první in vitro připravenou tkání, jejíž využití v klinické praxi se zdá být velmi nadějné, říká prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR). Prof. MUDr. Radana Konigová, CSc. (Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK) zase říká: "Vysoce oceňuji vědecké poznatky a výzkumnou činnost doc. Karla Smetany v oblasti vytvoření trvalého kožního krytu, neboť tato oblast je zcela zásadní pro další rozvoj popáleninové medicíny. Výsledky získané doc. Smetanou v této oblasti jsou zcela ojedinělé nejen ve vědeckém světě domácím, ale i zahraničním."

Cenu Prix Academia za nejlepší studentskou práci získal posluchač Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UK Mgr. Filip Teplý, který rozhodujícím způsobem přispěl k vyřešení grantového úkolu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Vyvinul převratnou technologii syntetické tvorby helicenů. Tyto uhlíkaté molekuly jsou známy již 50 let a vědci si od nich slibují možnost využití v medicíně a při konstrukci molekulárních počítačů. Až dosud se je však nedařilo synteticky vyrobit. Teprve český student nabídl vědeckému světu univerzální způsob syntézy helicenů. Podle této metody pak byla řada helicenů poprvé připravena v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Cenu laureátovi předali Bohuslav Sobotka, ministr financí, a Bohuslava Šenkýřová, generální ředitelka VŠFS.

Cena Prix Patria je určena Čechovi, jehož odborné či manažerské schopnosti se uplatnily v zahraničí. Pro letošní rok tuto cenu odborná porota udělila Janu Mühlfeitovi, který se stal viceprezidentem Microsoftu a jako první občan z bývalého východního bloku získal tak vysoký post v globální firmě. Cenu mu předali Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí, a poslankyně Taťána Fischerová.

Cenu Guru pro firmu, která se významným způsobem podílela na rozvoji lidských zdrojů, získala v letošním roce společnost Škoda Auto, a.s.; zástupci společnosti cenu předávali Jiří Rusnok, ministr průmyslu a obchodu, a generální ředitelka Transgasu, a.s., Alena Vitásková.

Cenu Profesionál pro novináře, který přispěl k popularizaci vědy a techniky, získal Mgr. Jan Baltus, šéfredaktor Technického týdeníku. Cenu mu předal poslanec Jaroslav Zvěřina.

Galavečer Slavní slavným se stal důstojnou a milou příležitostí pro propagaci české vědy a byl oceněním a zábavou pro laureáty a jejich rodinné příslušníky. Jako Albert Einstein moderoval večer Ladislav Smoljak. Na podium přišli oceněným svým uměním pogratulovat také Petra Janů, skupina Kryštof, houslista Pavel Šporcl, Dixieland 1. LF UK pod vedením prof. Jiřího Tichého, se kterým si jako hosté zazpívali Vlasta Parkanová, Taťána Fischerová, Bohumil Kratochvíl a Dr. Luca Vannucci, Jaroslav Uhlíř, MUDr. Jiří Novotný alias kouzelník Grino, Miloň Čepelka a další. V hledišti byli přítomni mj. ministři Marie Součková a Vladimír Mlynář, poslanec a předseda ODS Václav Klaus, poslanci Jan Vidím a Eva Nováková, senátoři Robert Kolář a František Mezihorák, herec Josef Vinklář, generální ředitel Microsoftu Jiří Devát, ředitelka divize KB Marie Růžičková, předseda ČSVTS Daniel Hanus, předseda Grantové agentury ČR prof. Josef Syka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Karel Šperlink, generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška, předseda AVO ČR Václav Neumajer, rektoři a prorektoři VŠ, ředitelé některých ústavů AV ČR a členové odborné poroty soutěže Česká hlava.

Soutěž zajišťoval Organizační výbor projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava, jejímž prezidentem je Arnošt Lustig, p. Václav Marek z pořádající společnosti Caneton a tajemník soutěže byl p. Samuel Richter. Sponzory byly společnosti Transgas, a.s., Apien Group, a.s., a Deloitte &Touche.

Při výběru laureátů cen České hlavy se sešel vzácný kolektiv kompetentních posuzovatelů. V odborné porotě zasedli náměstkové ministrů, prorektoři VŠ, předseda Vědecké rady AV ČR a ředitelé ústavů AVČR. Je třeba říci, že během jednání porota dospěla k dobré shodě při výběru laureátů a všichni zúčastnění odešli s jistým uspokojením, jaké by taková příjemná práce vždy měla přinášet. Vzniklo mnoho nových návrhů jak soutěž v příštím roce doplnit a zlepšit. V prvním roce soutěže zvítězili vynikající vědci. Vybírali jsme z adeptů, kteří byli navrženi jakýmkoliv nezávislým navrhovatelem a pokud navržení se svojí kandidaturou souhlasili. Jistě máme další vynikající vědce, kteří letos nebyli oceněni, budˇ pro ně nebyla vypsána vhodná cena, nebo jejich objevy ještě nenašly praktické uplatnění, nebo je tato soutěž začátek něčeho nového a neotřelého a chyběla větší informovanost o tom kdo, kdy a jak cenu může obdržet. Nakonec se mi však zdá, že to vše vlastně byla výhoda, oceněni některou z cen České hlavy byli nejen jedni z nejlepších, ale především noví, bezesporu nadaní a většinou mladí lidé, o kterých ještě určitě uslyšíme.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.,
ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
předsedkyně odborné poroty soutěže Česká hlava