Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Galerie 01/2003 - Česká hlava

Obrázek k článku
Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, blahopřeje laureátům Ing. Jiřímu Labskému, CSc., a doc. MUDr. Karlu Smetanovi, DrSc. Přihlížejí Arnošt Lustig, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., a laurát ceny Prix Academia Mgr. Filip Teplý.

Obrázek k článku
Národní cenu Česká hlava společně obdrželi Ing. Jiří Labský, CSc. (ÚMCH AV ČR) a doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (1. LF UK a CBTTN).