Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

zářijový Akademický bulletin dostáváte do ruky s mírným zpožděním, které způsobila povodňová situace. Do čísla aktuálně zařazujeme informace o nemalých škodách, jež velká voda natropila v některých ústavech Akademie věd ČR. Záplavám v objektech AV ČR se budeme věnovat i v číslech příštích. Prosíme Vás, naši milí čtenáři, pokud máte zajímavé fotografie, postřehy nebo zkušenosti z ústavů zasažených vodou, zašlete nám je do redakce Akademického bulletinu, rádi je uveřejníme.

Všem zaměstnancům Akademie věd ČR, kteří se podílejí přímo na místě na likvidaci následků povodní, přeji za celý Tiskový odbor pevné nervy a hodně sil.

Marina Hužvárová

Pozn. red.
Podle nejnovějších zpráv způsobila povodeň v Akademii věd ČR škodu za 353 milionů Kč, z toho náklady na akutní odstranění škod činí 19 milionů korun. K 2. září 2002 čítají škody na nemovitostech 109 milionů korun a na movitém majetku je to 83 milionů korun. Tzv. jiné škody, ke kterým se počítají zničené knihovny, archivy aj. představují 142 milionů korun.